Tilastollinen raportti yksityisen ja julkisen suun terveydenhoidon kysynnästä ja tarjonnasta Suomessa

Oheisen raportin tarjoaa ajantasaista tilastotietoa hammashuollon yksityisestä ja julkisesta tarjonnasta sekä palvelujen kysynnästä, hoidon kokonaiskustannuksista yksityisessä ja julkisessa toiminnassa sekä julkisen rahan ja asiakasmaksun osuudesta yksityisessä ja julkisessa toiminnassa. Raportti on päivitystä joulukuussa 2018 valmistuneella sa-mannimiselle raportille. Pääasiallisina tilastolähteinä ovat Tilastokeskuksen, Kansan-eläkelaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietokannat.

Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith.