Oheisessa raportissa tarkastellaan tilastojen valossa lastensuojelun asiakkaita, yksityisiä palveluntuottajia, lastensuojelualan markkinoiden laajuutta ja sen jakautumista julkiseen kuntien palvelutuotantoon sekä yksityiseen palvelutuotantoon koko Suomessa ja maa-kunnittain. Raportissa kuvataan lyhyesti myös lastensuojelun tavoitteita, toimintatapoja ja lainsäädännöllistä kehystä.

Lähteinä ovat Tilastokeskuksen kuntataloustilasto, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilas-to, alueellinen yritystoimintatilasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n las-tensuojelun tilastojulkaisut ja tietokannat. Raportti on osaltaan päivitystä vuonna 2018 valmistuneelle samannimiselle selvitykselle. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith.