Valikko

Terveyspalveluala

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUSTEN (1.5.2022–30.4.2024) PDF-VERSIOT OVAT TÄMÄN SIVUN ALLA LIITTEENÄ.


Terveyspalvelualan TES-osapuolet Hyvinvointiala HALI ry ja Sote ry ovat vahvistaneet 23.6.2022 saavutetun neuvotteluratkaisun. TESin piirissä on yli 30 000 työntekijää.

Sopimuskausi on 24 kuukautta (1.5.2022–30.4.2024).

Palkankorotukset sovittiin kahdelle vuodelle

Ratkaisu on kaksivuotinen ja sisältää vähintään yleisen linjan mukaiset palkankorotukset molemmille vuosille.

1.10.2022

  • 2,0 prosentin palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.6.2023

  • Palkankorotukset vuonna 2023 määräytyvät määriteltyjen verrokkialojen palkkaratkaisujen perusteella (käytännössä vientiteollisuuden yleisen linjan mukaan). Korotuksen määrä on kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia. Ajankohta korotukselle on 1.6.2023, jolloin jaetaan 1,9 prosentin yleiskorotus sekä yleisen linjan ylittäessä tämän myös paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan ylittävän osan perusteella. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopuun, on 1.6.2023 korotus pelkästään 1,9 prosenttia, ja tämän mahdollinen ylittävä osa annetaan yleiskorotuksena 1.11.2023.

Tekstimuutokset

TESin teksteihin tuli muutoksia muun muassa palkan lisiin sekä lomarahojen vapaaksi vaihtamiseen.

Perhevapaamääräykset päivitettiin uuden lainsäädännön mukaisiksi, ja ratkaisu on työmarkkinoiden yksi edistyksellisimmistä perhevapaaratkaisuista.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita nostettiin ja toimintaedellytyksiä edistettiin.

Paikallisen sopimisen osalta otettiin työehtosopimukseen erillinen liite, jonka tarkoituksena on edistää paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä sekä luoda edellytyksiä paikallisen sopimisen lisäämiseksi hallitusti.

Uutinen: Yksityiselle terveyspalvelualalle kaksivuotinen työehtosopimus

Terveyspalvelualan Unionin rinnakkaissopimus

HALI ja Terveyspalvelualan Unioni hyväksyivät terveyspalvelualan rinnakkaissopimuksen. Terveyspalvelualan unionin TESin sisältö on sama kuin terveyspalvelualan TESin pois lukien soveltamisalakirjaus.

UUTINEN: HALI ja Terveyspalvelualan Unioni hyväksyivät terveyspalvelualan rinnakkaissopimuksen

Liitteet

Terveyspalvelualan työehtosopimus (1.5.2022–30.4.2024)

tes-terveyspalveluala_web.pdf, 1 Mt, 20.9.2022

pdf

Terveyspalvelualan työehtosopimus (Terveyspalvelualan unioni) (1.5.2022 – 30.4.2024)

tes_terveyspalveluala_unioni_web.pdf, 2 Mt, 20.9.2022

pdf

Allekirjoituspöytäkirja: Terveyspalvelualan TES 1.5.2022 – 30.4.2024

allekirjoituspoytakirja-23-6-2022.pdf, 477 kt, 1.7.2022

pdf

Allekirjoituspöytäkirja Unioni

allekirjoituspoytakirja-unioni.pdf, 436 kt, 1.7.2022

pdf

Terveyspalvelualan palkkataulukot 1.5.2022 alkaen

terveyspalvelualan-palkkataulukot-1-5-2022-alkaen.pdf, 88 kt, 29.8.2022

pdf