Valikko

Terveyspalveluala

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUSTEN (1.5.2022–30.4.2024) PDF-VERSIOT OVAT TÄMÄN SIVUN ALLA LIITTEENÄ.


Terveyspalvelualan vuoden 2023 palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.11.2023 ja lisäksi kertaerä maksetaan kesäkuussa. Tämä korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen.

Tilanteen tausta

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet (HALI ja Sote/HALI ja UNIONI) ovat käyneet keskustelua terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesta palkkakirjauksesta (vuonna 2023 toteutettavat korotukset) ja sen tulkinnasta kevään 2023 aikana.

Voimassa olevan työehtosopimuksen 23.6.2022 päivätyn allekirjoituspöytäkirjan 6. kohdan mukaisesti osapuolet ovat päässeet lopputulokseen uudesta palkkakirjauksesta vuodelle 2023, joka korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen. Sovitut muutokset koskevat vuodelle 2023 tehtäviä palkankorotuksia. Muilta osin työehtosopimus säilyy ennallaan muuttumattomana.

Työehtosopimuksen mukainen palkkataulukko tulee voimaan vasta 1.11.2023 (ei 1.6.2023). Vastineena korotusajankohdan myöhentämisestä on sovittu kesäkuussa maksettava kertaerä ja korkeampi korotusprosentti. Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet terveyspalvelualaa koskevasta työehtosopimuksesta seuraavasti:

UUSI PALKKAKIRJAUS VUODELLE 2023

Kertaerä kesäkuussa 2023

Kertaerän suuruus on 450 euroa ja se maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.

Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Osa-aikatyön prosentti lasketaan 1.5.-31.5.2023 työajan mukaan. Vaihtelevaa työaikaa tekevien osalta työaika lasketaan 3 kk tarkastelujaksolta helmi-huhtikuu (1.2.2023 – 30.4.2023).

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kertaerän maksuajankohtaa. Kertaerä maksetaan kuitenkin, jos työntekijä on irtisanoutunut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle.

Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa.

Palkankorotukset 1.11.2023

Palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %. Korotukset toteutetaan seuraavasti:

1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 %. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja.

1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 % sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 %. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta.

Edellä mainitut korotukset lasketaan erikseen työntekijän 31.10.2023 voimassa olevasta palkasta siten, etteivät korotukset kertaannu.

Mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikallisen erän osuus sekä edellä tarkoitettu yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024. Tällöin korotus kohdistuu työntekijöiden 31.1.2024 voimassa oleviin henkilökohtaisiin palkkoihin.

Työnantaja voi halutessaan antaa korotuksen joko kokonaan tai osittain etukäteen, kuitenkin aikaisintaan 1.6 alkaen, jolloin aiemmin annettu korotus vähennetään 1.11.2023 korotusprosentista.

Mahdollisissa lisäkysymyksissä voitte olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan. Paikallisen erän jako-ohjeen löydät alla olevasta liitelistauksesta.


Tekstimuutokset

TESin teksteihin tuli muutoksia muun muassa palkan lisiin sekä lomarahojen vapaaksi vaihtamiseen.

Perhevapaamääräykset päivitettiin uuden lainsäädännön mukaisiksi, ja ratkaisu on työmarkkinoiden yksi edistyksellisimmistä perhevapaaratkaisuista.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita nostettiin ja toimintaedellytyksiä edistettiin.

Paikallisen sopimisen osalta otettiin työehtosopimukseen erillinen liite, jonka tarkoituksena on edistää paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä sekä luoda edellytyksiä paikallisen sopimisen lisäämiseksi hallitusti.

Uutinen: Yksityiselle terveyspalvelualalle kaksivuotinen työehtosopimus

Terveyspalvelualan Unionin rinnakkaissopimus

HALI ja Terveyspalvelualan Unioni hyväksyivät terveyspalvelualan rinnakkaissopimuksen. Terveyspalvelualan unionin TESin sisältö on sama kuin terveyspalvelualan TESin pois lukien soveltamisalakirjaus.

UUTINEN: HALI ja Terveyspalvelualan Unioni hyväksyivät terveyspalvelualan rinnakkaissopimuksenLiitteet

Paikallisen erän jakamisen ohje

paikallisen-eran-jakamisen-ohje-10092023-1.docx, 38 kt, 20.9.2023

docx

Terveyspalvelualan työehtosopimus (1.5.2022-30.4.2024)

tes_terveyspalveluala_20232025_web.pdf, 5 Mt, 28.9.2023

pdf

Allekirjoituspöytäkirja TP-tesin palkoista 2023

allekirjoituspoytakirja-09052023-sote-final-v2.docx, 21 kt, 7.6.2023

docx

Terveyspalvelualan työehtosopimus (1.5.2022–30.4.2024)

tes-terveyspalveluala_web.pdf, 1 Mt, 20.9.2022

pdf

Terveyspalvelualan työehtosopimus (Terveyspalvelualan unioni) (1.5.2022 – 30.4.2024)

tes_terveyspalveluala_unioni_web.pdf, 2 Mt, 20.9.2022

pdf

Allekirjoituspöytäkirja: Terveyspalvelualan TES 1.5.2022 – 30.4.2024

allekirjoituspoytakirja-23-6-2022.pdf, 477 kt, 1.7.2022

pdf

Allekirjoituspöytäkirja Unioni

allekirjoituspoytakirja-unioni.pdf, 436 kt, 1.7.2022

pdf

Terveyspalvelualan palkkataulukot 1.5.2022 alkaen

terveyspalvelualan-palkkataulukot-1-5-2022-alkaen.pdf, 88 kt, 29.8.2022

pdf