EK:n ohje kilpailulainsäädännön noudattamiseen

Kilpailulainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että taloudellinen kilpailu markkinoilla toimii. Kilpailulainsäädännöllä suojataan kilpailumekanismia itsessään, ei yksittäisiä sopimussuhteita tai yrityksiä.

Toimivassa kilpailussa yritykset voivat päästä markkinoille vapaasti ja niiden toiminta markkinoilla perustuu kunkin yrityksen itsenäiseen päätöksentekoon. Toimiva kilpailu kannustaa yrityksiä hyödyntämään resurssejaan tehokkaasti ja kehittämään parempia tuotteita ja palveluja. Samalla kuluttajat hyötyvät paremmista palveluista, suuremmasta valikoimasta ja edullisemmista hinnoista.

Kilpailunrajoituksina pidetään menettelytapoja, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai rajoittavat muiden yritysten toimintaa. Sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan yleensä aina olevan vahingollisia vaikutuksia, on kielletty kilpailulainsäädännössä. Vakavimpina rajoituksina pidetään mm. kartelleja ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

EK:n ohje kilpailulainsäädännön noudattamiseen

ohje-kilpailulainsaadannon-noudattamisesta-2022_ek.pdf, 567 kt, 11.1.2024

pdf