Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työyhteisöjen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työnantajalla on päävastuu huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä työhyvinvoinnista. Työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta on hyvä esimerkki työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöstä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työhyvinvoinnissahan on kyse mitä suurimmassa määrin työyhteisöjen yhteisestä asiasta.

Yhteistyön merkitys näkyy myös HALIn ja sen neuvottelukumppaneiden toiminnassa: teemme aktiivisesti yhteistyötä sekä jäsentemme, neuvottelukumppaneiden että eri sidosryhmien kanssa. HALI on yhdessä terveyspalvelualan työehtosopimuksen, terveyspalvelualan Unionin työehtosopimuksen sekä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen työryhmän kanssa koonnut työpaikoille sähköisen työsuojelun tarkistuslistan. Tarkemmat kuvaukset työryhmien kokoonpanoista löytyvät täältä.

Työpaikalla tulee olla erilaisia suunnitelmia, asiakirjoja ja sopimuksia, jotka perustuvat suoraan lainsäädäntöön ja/tai liittyvät lakisääteisiin velvoitteisiin. Eri velvoitteisiin liittyy myös soveltamisalan rajoja, määrämuotoisuuksia, kun taas toiset velvoitteet ovat vapaamuotoisemmin toteutettavissa. Myös lähteitä on paljon, ja niiden ajantasaisuuskin saattaa mietityttää, jolloin on hyvä tarkistaa asia esimerkiksi lainsäädännöstä taikka jäsenneuvonnasta.

Työsuojelun tarkistuslistan tarkoitus on osaltaan auttaa työsuojeluasioiden selvittämisessä: tarkistuslista on tarkoitettu työpaikkojen arjen avuksi ja tavoitteena on koota tietoa helpommin saataville. Tarkistuslista ei ole tyhjentävä, mutta työryhmän jäsenet toivovat siitä olevan apua työpaikoille.

Työsuojelun tarkistuslistan löydät täältä.

Lisätietoja

Hakola Anna

Anna Hakola

Johtava juristi, työmarkkinat

Lisätiedot