Tämän muistion tarkoituksena on arvioida sosiaali- ja terveysministeriön (”STM”) esittämää kantaa, jonka mukaan terveydenhuoltolain 45 § ja sen nojalla annettu keskittämisasetus käytännössä rajoittaisivat myös yksityisten terveydenhuoltopalveluiden tarjoamista, Suomen lainsäädännön ja EU-normien kannalta. Muistio on laadittu Hyvinvointialan liiton pyynnöstä. Muistio perustuu liitolta saatuihin tietoihin sekä liiton ministeriön kanssa käymiin keskusteluihin. Keskusteluihin on osallistunut laaja joukko kokeneita erikoissairaanhoidon toimijoita kaikista merkittävässä määrin yksityisiä erikoissairaanhoidon palveluita tuottavista organisaatioista.