Oheisessa raportissa tarkastellaan tilastojen valossa lastensuojelun asiakkaita, yksityisiä palveluntuottajia, lastensuojelualan markkinoiden laajuutta ja sen jakautumista julkiseen kuntien palvelutuotantoon sekä yksityiseen palvelutuotantoon koko Suomessa ja maakunnittain. Raportissa kuvataan lyhyesti myös lastensuojelun tavoitteita, toimintatapoja ja lainsäädännöllistä kehystä. Raportin pääasiallisina lähteinä ovat Tilastokeskuksen kuntataloustilasto, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, alueellinen yritystoimintatilasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n lastensuojelun tilastojulkaisut. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).
Hyvinvointialan liiton yhteyshenkilönä on toiminut johtava asiantuntija Aino Närkki.