Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut kyselyn sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan tulevien vuosien painopisteistä. Hyvinvointiala HALI on ollut mukana valmisteluprosessissa ja nyt välitämme teille valmisteluun liittyvän, ministeriön toteuttaman kyselyn. Kyselyn täyttäminen vie hetken aikaa, mutta on tärkeää. Vastaamalla vaikutat mm. keskeisiin kansallisiin kehittämiskohteisiin ja aikatauluihin. Kyselyn voi välittää omassa organisaatiossa eteenpäin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan painopisteet on kuvattu kehittämispolkuina, jotka sisältävät valtakunnallisesti merkittävät kehittämiskohteet ja niiden aikataulutuksen. Kehittämispolkuja hyödynnetään mm. valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen sekä palveluntuottajakohtaisen kehittämisen yhteensovittamiseen, rahoitusesitysten valmisteluun sekä valtakunnallisen ohjauksen lähtökohtana. Ne on muodostettu hallitusohjelman sekä eri strategioiden ja selvitysten perusteella. Osittain kehittämispolut myös ennakoivat tulevien lakimuutosten edellyttämiä uusia kehittämisen painopisteitä.

Katso STM:n tiedote

Kehittämispolkujen lisäksi kyselyssä on mukana myös kehittämispolkuja tarkempi Kanta-palveluiden kehittämisen tiekartta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluita koskevia kysymyksiä.

Kyselyn avulla saatavaa tietoa käytetään hyväksi sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittämispolkujen laatimisessa ja tulevien vuosien painopisteistä päätettäessä.

Kiitämme jo etukäteen arvokkaista vastauksista!

Kysely on toteutettu Webropol-alustalla. Vastausaikaa on 2.10.2020 kello 16:00 saakka.

Vastaa kyselyyn.

Kyselyn materiaalit

Kyselyn saate 2020

Kanta-palvelujen tiekartta 2020-2024

kehittämispolku 2021-2025 LAUSUNNOLLE

SOTE KA kehittämispolut 2021-2025 LAUSUNNOLLE

Kyselyn KYSYMYKSET sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan tulevien vuosien painopisteistä

 

Lisätietoa kyselyn aihepiiristä antavat:

erityisasiantuntija Mikko Huovila, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63032 (kehittämispolut)

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63600 (etäpalvelut)

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63702 (Kanta-tiekartta)

assistentti Sini Tuovinen, sini.tuovinen@stm.fi, p. 02951 63636 (tekninen yhteyshenkilö)