Ensimmäiset kaksi kuukautta HALIn työmarkkinajohtajana ovat takana. Alkutaival HALIssa on ollut mielenkiintoinen ja melko vauhdikaskin yleisen työmarkkinatilanteen sekä kevään TES-neuvotteluihin valmistautumisen keskellä. 

On ollut hienoa päästä tutustumaan siihen, mitä HALIssa ja HALIn jäsenistössä tehdään. Sote-alan yritykset ja järjestöt tekevät arvokasta ja korvaamatonta työtä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Sote-ala on minulle edellisestä työpaikastani HUSista tuttu, sillä toimin siellä palvelussuhdejohtajana. On kuitenkin ollut virkistävää saada katsoa sote-kenttää myös hieman toisesta näkökulmasta.  

Minulla on aiempaa kokemusta lakimies- ja neuvottelutehtävistä myös työntekijäliitoissa sekä valtio-omisteisen yrityksen henkilöstöjohtajana. Näissäkin tehtävissä olen päässyt tarkastelemaan työelämää erilaisista näkökulmista. 

Kevään terveyspalvelualan ja ensihoitopalvelualan TES-neuvotteluita odotan mielenkiinnolla. Uskon, että pitkä kokemukseni palkansaajapuolen neuvottelutehtävistä ja henkilöstöjohtamisesta tuo perspektiiviä neuvottelupöytään. Neuvottelutilanteessa on vahvuus, että ymmärrän myös palkansaajapuolen näkökulmia ja tavoitteita. Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme välttämättä tavoitteista aina samaa mieltä, mutta ilman yhteistä tilannekuvaa ja molemminpuolista ymmärrystä ei löydy ratkaisujakaan. 

Työmarkkinaedunvalvonta ja neuvottelutoiminta toteutetaan yhteistyössä jäsenistön kanssa. Olemmehan ajamassa jäsenistömme etuja. Jatkuva yhteistyö työntekijäliittojen kanssa on myös tärkeää. Tällä jatkuvalla neuvottelutoiminnalla luodaan pohjaa asioiden ratkaisemiselle myös niissä tilanteissa, joissa olemme erimielisiä. Toiminta työntekijäliittojen kanssa ei ole tietenkään pelkästään erimielisyyksien ratkaisemista, vaan teemme myös paljon kehittämistoimintaa yhdessä esimerkiksi työsuojelussa.  

Työmarkkinajohtajan työhön kuuluu kuitenkin paljon muutakin, kuin neuvottelutoimintaa. Minulla on ilo toimia HALIn asiantuntevan työmarkkinatiimin esihenkilönä. Tiimin kanssa saamme kehittää HALIn työmarkkinatoimintaa eteenpäin. Toiminnallamme tuemme sitä, että jäsenemme pysyvät haluttuina työpaikkoina, joihin työntekijät hakeutuvat töihin ja joissa he haluavat pysyä. 

Olen oppinut paljon näiden ensimmäisten kuukausieni aikana. Paljon on kuitenkin vielä opittavaakin. Olisi erityisen mielenkiintoista keskustella jäsentemme kanssa laajemminkin, jotta ymmärtäisin heidän tarpeensa ja tavoitteensa työmarkkinakysymyksissä. Kävisin siis erittäin mielelläni jäsentemme luona tutustumassa lähemmin heidän toimintaansa ja kuulemassa heille tärkeistä ajankohtaisista aiheista. Ollaan siis yhteyksissä!