Suomen hallitus suunnittelee työllistämisedellytysten parantamista siten, että pienissä yrityksissä irtisanomiskynnystä varovasti madallettaisiin. Ammattiyhdistysliike näkee esityksen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun vastaisena, ja on toteuttanut useimmilla TES-aloilla poliittisia työtaisteluita lakiesitystä vastaan. Ne ovat toistaiseksi vaihdelleet ylityö- ja vuoronvaihtokielloista lyhyisiin lakkoihin.

HALIn toimialoilla Tehyn, Superin, Erton, Jytyn ja STHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli 26.-28.9. Pardialla 10.-12.10. JHL:n, Talentian ja OAJ:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat alkaneet lokakuun alkupuolella ja jatkuvat toistaiseksi. Uusia työtaistelutoimia voi vielä olla tulossa.

HALI pahoittelee syvästi työntekijäpuolen tapaa vaikuttaa asioihin. Hyvän hoidon ja hoivan varmistaminen vaikeutuu ja asiakasturvallisuus vaarantuu.

Poliittiset työtaistelut ovat tässä laajuudessa kohtuuttomia niin asiakkaille kuin työnantajillekin.

Työtaistelun vahingollisten vaikutusten kohteet eivät ole osallisia hallituksen ja AY-liikkeen välisessä kiistassa. Työntekijäpuolen tulisi etsiä muita keinoja mielipiteidensä esittämiselle. EK on pyrkinyt taustalla edesauttamaan kiistan osapuolia löytämään ratkaisua, mutta tuloksetta.

Työtaistelujen yhä jatkuessa EK on nostanut esiin, että poliittisia työtaistelutoimia rajattaisiin tulevaisuudessa lainsäädännöllä muiden Pohjoismaiden tapaan. Nykytilanne työnantajapuolella koetaan perin epäoikeudenmukaisena. Työehtosopimusten tekemisellä on sopimuskaudeksi ostettu työrauha, mutta silti laillisin poliittisin työtaistelutoimin voidaan ilman mitään rajoituksia aiheuttaa elinkeinoelämälle mittavia vahinkoja.

Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu irtisanomislakiin liittyvän eduskunnan tiedoksiantomenettelyn jälkeen. Kaikkien osapuolten kannalta tärkeintä olisi nyt saada kiista loppumaan ja rauha maahan.