Eksoten omat hoivakodit olivat jopa 26 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, eli Eksote, muodostui 9 kunnasta/kaupungista: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Eksotessa julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 alueelle keskimäärin noin 171 euroa, kun vastaavasti Eksoten ostama yksityinen palvelu maksoi alueelle noin 136 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty vuonna 2022 sopimukseen hyväksyttyjen tarjousten keskiarvoa.​

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

Mukana laskennassa olivat Eksoten omista yksiköistä Vuokkola-Rinnetupa, Leivontien palvelukoti, Valkama, Palvelukoti Taipale, Vanamokoti, Tuulenpesä, Pienniemenkadun palvelukoti, Iltatähti, Juurakkokadun palvelukoti sekä Ortamonpuiston palvelukoti.

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Eksoten alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,60 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,62.
  • Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus, jolloin yksityisen kustannus kuntayhtymälle oli keskimäärin 136,30 €.​
  • Eksote on ilmoittanut palveluiden ostojen sisältävän kaikki palvelulle kuuluvat vyörytykset.​
  • Otannasta on poistettu Penttiläntien palvelukoti suhteettoman suurten kiinteistökustannusten vuoksi.​
  • Villa Vanamo on poistettu otannasta, sillä toiminta on siirtynyt Attendolle 1.4.2022 alkaen.​
  • Kotiutusyksikkö Lehmuskoti on poistettu otannasta, sillä kotiutusyksikkönä Lehmuskoti ei ole keskittynyt pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen tuottamiseen.​
  • Sammonkoti on poistettu otannasta sillä toimintayksikössä on tapahtunut muutoksia tuotettavan palvelun suhteen asteittain vuoden 2022 aikana.​
  • Vallikoti on poistettu otannasta, sillä Vallikodilta on jouduttu vähentämään pitkäaikaisia asukaspaikkoja kesän 2022 aikana.
  • Valkaman, Vuokkola-Rinnetuvan ja Iltatähden osalta vuokrat on käsitelty kirjanpidossa eri tavalla, kuin muissa yksiköissä ja hoivakodeilta on laskutettu suoraan ainoastaan nettovuokra.