Päijät-hämeen hyvinvointiyhtymän omat hoivakodit olivat 19 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

PHHYKY:n julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 hyvinvointiyhtymälle keskimäärin yli 158 euroa, kun vastaavasti hyvinvointiyhtymän ostama yksityinen palvelu maksoi 133 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty vuonna 2022 kaikille palveluntuottajille voimassa ollutta hintaa 140 euroa / vrk. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus, jolloin yksityisen kustannus hyvinvointiyhtymälle oli keskimäärin 133 euroa. 

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin hyvinvointiyhtymän oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Mukana laskennassa olivat PHHYKY:n omista yksiköistä Onninkodit, Onnela, Timontalo, Onnenkoto, Kärpäsen palvelutalo, Pihlajakoti, Palvelukeskus Onnelanpolku, Väinölä, Lehtioja, Jalkarannan palvelutalo, Artjärven palvelutalo, Marttila, Erkkilä sekä Salmikoti. 

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus PHHYKY:n alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,61 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,63.
  • Otannasta on poistettu Linnunlaulu, sillä yksikössä oli myös arviointi- ja kuntoutustoimintaa.​
  • Visapuisto on poistettu otannasta, sillä henkilöstöpulan vuoksi yksikön toimintaa ei ole ollut mahdollista pyörittää normaalisti koko vuotta 2022.​
  • Mukkulan palvelutalo on poistettu otannasta, sillä yksikössä on ollut sekä yhteisöllistä asumista että ympärivuorokautista palveluasumista.​
  • Lepolakoti on poistettu otannasta sillä yksikössä tuotettiin lisäksi palveluasumista ja Lepolakodin henkilökunta tuotti kotihoidon palvelut palveluasumiseen.