Jyväskylän omat hoivakodit olivat yli 18 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Jyväskylässä julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin lähes 150 euroa, kun vastaavasti Jyväskylän ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille noin 127 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty vuonna 2022 voimassa olleiden yksihintamallin hintojen keskiarvoa. Käytössä yksihintamalli, jossa hinta on ollut 30.4.2022 saakka 120 euroa/vrk ja 1.5.2022 alkaen 140 euroa/vrk.

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

HALIn analyysin perusteella Jyväskylän tilinpäätöksistä puuttui vyörytykset*, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Laskelmiin on lisätty maltillinen 5 % vyörytys. 

Mukana laskennassa olivat Jyväskylän omista yksiköistä Korpilahden Iltatähti, Piippurannan ryhmäkodit, Hannalan hoivakoti sekä Huhtasuon palvelutalo.

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

*Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vyörytysten kanssa vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Jyväskylässä muodostui 149,56 euroa sisältäen hoivan ja aterian.

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Jyväskylän alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 6,2 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,65.
  • Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus, jolloin yksityisen kustannus Jyväskylän kaupungille oli keskimäärin 126,67 €.​
  • Otannasta on poistettu Sampoharjun ryhmäkoti, puutteellisten ateriapalveluostotietojen vuoksi. ​
  • Luhtisen palveluasunnot, Harjuhovin palvelutalo ja Jokikartano on poistettu otannasta asukaspaikkojen vähentämisen tai tilapäisen vähentämisen vuoksi. Syynä asukaspaikkojen vähenemiseen on ollut esimerkiksi henkilöstöpula.​
  • Jokihovi on poistettu otannasta, sillä Jokihovin ensimmäiseen kerrokseen on perustettu erityismuistiyksikkö.