Nokian omat hoivakodit olivat yli 31 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Nokialla julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin yli 171 euroa, kun vastaavasti kaupungin ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille noin 130 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen palvelutuotannon hintana on käytetty vuoden 2022 kilpailutuksen kattohintaa, joka oli 137 e/vrk. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

HALIn analyysin perusteella Nokian tilinpäätöksistä puuttui vyörytykset*, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Laskelmiin on lisätty maltillinen 5 % vyörytys. 

Mukana laskennassa olivat Nokian kaupungin omista yksiköistä Tapion torppa, Annin aitta, Kaakkurin koti, Marian pirtti sekä Oskarin tupa.

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

*Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset.

  • Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus.
  • Laskelmista on poistettu lyhytaikaisen hoidon yksiköt sekä vaativan tehostetun palveluasumisen yksikkö Järvikoto.
  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus Nokian alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,62 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,63.