Kymsoten omat hoivakodit olivat keskimäärin 44 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Kymsotessa julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 alueelle keskimäärin lähes 192 euroa, kun vastaavasti Kymsoten ostama yksityinen palvelu maksoi alueelle noin 133 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty ympärivuorokautisen palveluasumisen maksimihintaa + koko päivän ateriapaketin hintaa yhteensä 140,13 euroa. Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus, jolloin yksityisen kustannus kuntayhtymälle oli keskimäärin 133,12 euroa. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Mukana laskennassa olivat Kymsoten omista yksiköistä Karhuvuorikoti, Valkealakoti, Eskolakoti 2, Ravimiehentien palvelutalot, Saviniemen hoivakoti, Citykoti, Hyvinvointikeskus Kunila, Marjoniemi, Tähteen palveluasunnot, Elimäkikoti, Palvelukeskus Mäntylä, Harjukoti sekä Villirannan palvelukeskus.

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Kymsoten alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,68 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,66
  • Otannasta on poistettu Eskolakoti 1, sillä yksikössä tuotetaan raskaampaa palvelua.​
  • Kuntayhtymän lakkautumisen vuoksi vyörytyksistä on jouduttu oikaisemaan pois tilin ”999048 – Tukipalvelujen vyörytykset” joulukuun 2022 kirjaukset, sillä näiden summa on päättävän tilinpäätöksen vuoksi poikkeuksellinen Kymsoten antaman tiedon mukaan