Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus oli vuonna 2020 jopa 4,07 miljoonaa euroa.

Jyväskylän kaupunki maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta keskimäärin 120,00 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivavuorokaudesta kunnalle oli 114,00 euroa.

Sama palvelu maksoi Jyväskylän kaupungin tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 138,47 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä kymmenessä yksikössä oli Jyväskylässä vuonna 2020 jopa 4,07 miljoonaa euroa. Tällä summalla olisi voitu tuottaa esimerkiksi 97 vanhukselle hoivapaikka koko vuodeksi vuoden 2020 hinnoilla. Lisäys olisi yli 20 % tutkituissa yksiköissä.

Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Yksityisen ja julkisen tuotannon vertailtavuuden sekä julkisten yksiköiden vertailtavuuden mahdollistamiseksi tilinpäätöksiin, jotka eivät sisällä vyörytyksiä on lisätty 5 % suuruiset vyörytykset.  Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vertailukohtana Jyväskylälle toimivien kuntayhtymien vyörytykset samalta ajalta olivat 5,8 %–11,0 %. Käytetyillä 5 % vyörytyksillä vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Jyväskylässä muodostui 138,47€ sisältäen hoivan ja aterian. Ilman vyörytyksiä vuorokausihinta oli keskimäärin 131,54 €.


*Laskennassa on käytetty kunnan omien yksiköiden osalta 97 % keskimääräistä täyttöastetta asukaskierrosta sekä sairaalajaksoista johtuen.