Tampereen omat hoivakodit olivat yli 40 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Tampereella julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin lähes 184 euroa, kun vastaavasti kaupungin ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille lähes 131 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty HALIn jäseniltä kerättyjen tietojen perusteella laskettua keskimääräistä yhden hoivavuorokauden hintaa Tampereella vuonna 2022.  

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

HALIn analyysin perusteella Tampereen tilinpäätöksistä puuttui vyörytykset*, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Laskelmiin on lisätty maltillinen 5 % vyörytys. 

Mukana laskennassa olivat Tampereen kaupungin omista yksiköistä Toukolan, Männistön, Pohjolankadun, Pispan ja Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen yksiköt. 

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

*Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vyörytysten kanssa vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Tampereella muodostui 183,55 euroa sisältäen hoivan ja aterian. Ilman vyörytyksiä vuorokausihinta oli keskimäärin 174,38 euroa. 

  • Jukola-Impivaara on poistettu otannasta vuoden 2022 aikana tapahtuneiden toimintamuutoksien takia. 
  • Oriveden yksiköitä ei ole Tampereen kaupungin kustannuslaskennassa mukana. 
  • Pohjolankadun ja Pispan palvelukodeista on poistettu raskaammat erikoishoivan kustannukset. Yksiköiden yleiskustannukset on kohdistettu laskennassa mukana olevalla tehostetulle palveluasumiselle asukaspaikkojen suhteessa. 
  • HALIn tulkinnan mukaan eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat mukaan laskelmiin eikä niitä ole poistettu vuorokausikustannuksista. 
  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Tampereen alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,73, ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,69. 
  • Ennen 5 % alv-palautusta yksityisen palvelun hinta julkiselle on noin 137,73 euroa.