Oulun omat hoivakodit olivat yli 48 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Oulussa julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin hieman yli 196 euroa, kun vastaavasti kaupungin ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille noin 132 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty Oulun alueella toimineiden yksiköiden ilmoittamien palvelusetelien keskiarvoa (131,99 euroa/vrk).

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta kaupungille verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen kaupungille, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

Mukana laskennassa olivat Oulun kaupungin omista yksiköistä Herttakoti, Päivöläkoti, Palvelukeskus Jaarankartano, Siirin palvelukoti sekä Kultasimppu. 

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Oulun alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,63 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,66. 
  • Oulu hankki palvelut palvelusetelillä, jossa ei ollut hinnanmäärittelyn rajoitteita. Palvelun hinta on laskettu alkuvuonna 2022 rekisterissä olleiden, Oulun alueella toimineiden yksiköiden painottamattomana keskiarvona (138,94) hoivalle sekä aterialle.​
  • Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus.
  • Ainoastaan lyhytaikaista hoivaa tarjoava Hannankoti on poistettu otannasta. Sannin palvelukoti on poistettu otannasta, sillä toiminta on aloitettu vasta kesken tarkasteluvuotta 2022. Palvelukeskus Jokiranta on poistettu otannasta vaiheittain vuoden 2022 aikana tapahtuneen asukasmäärien muutoksien vuoksi.​
  • Päivöläkodin omavalvontasuunnitelmassa on ilmoitettu 24 asukaspaikkaa, mutta yksiköstä on ilmoitettu asukaspaikkojen määrän olevan 22 paikkaa. Laskennassa on käytetty yksiköstä annettua tietoa.