Rovaniemen oma hoivakoti oli yli 31 % kalliimpi kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Rovaniemellä julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin noin 173 euroa, kun vastaavasti Rovaniemen ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille noin 131 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty kattohintaisen palvelusetelin arvoa, jossa mukana oli osa tuottajista ja osa toimi erillisillä suorahankintasopimuksilla. Setelin arvo oli 135 euroa /vrk 31.8. saakka ja 145 euroa /vrk 1.9. alkaen. 

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta kaupungille verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen kaupungille, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

Mukana laskennassa oli Rovaniemen omista yksiköistä Aaltorannan yksikkö. 

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Rovaniemen alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,63 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,65. 
  • Otannasta on poistettu lyhytaikaista jaksohoitoa tuottava jaksohoitokoti Veitikka. Näsmänkieppi on poistettu otannasta poikkeuksellisen toimintavuoden ja tilapäisen asukaspaikkojen vähentämisen vuoksi. Ryhmäkoti Metsätähti on siirtynyt 1.4.2023 alkaen Attendo Oy:lle eikä vuoden 2022 osalta ole mahdollista tehdä enää tarkistuksia esimerkiksi mahdollisten poikkeamien suhteen. Yksikkö on keskimääräistä hintavampi, joten lisätietojen puuttuessa asia on ratkaistu julkisen toimijan hyväksi ja yksikkö on poistettu otannasta. 
  • Rovaniemen osalta on hyvä huomata, että laskelmissa esitetyt ja tilinpäätöksissä toimitetut vyörytykset saattavat vaikuttaa matalahkoilta. Tilinpäätöksissä esitetyt palvelujen ostot sisältävät kuitenkin esimerkiksi sisäisiä hallinto- ja toimistopalveluiden ostoja, jotka ovat tyypillisesti palveluita, jotka saattavat esiintyä juuri vyörytyksissä. Palvelujen ostoissa esitettyjen sisäisten hallinto- ja toimistopalveluiden prosentuaalinen osuus toimintamenoista vähennettynä asukasvuokrilla on noin 3 prosenttia.