[perjantai 15.10] Aino Kemppainen Power BI Error

Espoon omat hoivakodit olivat lähes 38 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Espoossa julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin hieman yli 183 euroa, kun vastaavasti kaupungin ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille 133 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty Espoon kaupungin ilmoittamaa yhden hoivavuorokauden hintaa 0,6 mitoituksella Espoossa vuonna 2022​. Vuoden 2022 osalta voimassa oli lakisääteinen 0,6 mitoitus, jolle määriteltyä vuorokausihintaa on käytetty tässä selvityksessä. Yrityksille ja järjestöille annettiin myös vaihtoehtoinen hinta 0,65 mitoituksella (144,68 euroa/vrk ennen 5 % alv-palautusta).

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

HALIn analyysin perusteella Espoon tilinpäätöksistä puuttui vyörytykset*, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Laskelmiin on lisätty maltillinen 5 % vyörytys. 

Mukana laskennassa oli neljä viidestä Espoon kaupungin omasta yksiköstä. Espoossa on 36 hoivakotia, joista 31 on yksityisiä.**

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

  • Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus.​ Ennen 5 % alv-palautusta yksityisen palvelun hinta julkiselle on noin 140 euroa.
  • Leppävaaran elä- ja asukeskus on poistettu otannasta vuoden 2022 aikana kustannuspaikoissa tapahtuneiden muutoksien takia.​ 
  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Espoon alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,67 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,66. 

*Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vyörytysten kanssa vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Espoossa muodostui 183,34 euroa sisältäen hoivan ja aterian. Ilman vyörytyksiä vuorokausihinta oli keskimäärin 174,17 euroa. 

**Lähde: https://hoivakodit.luvn.fi/fi-FI/hoivakodit