Porin omat hoivakodit olivat 31% kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Porissa julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin lähes 161 euroa, kun vastaavasti Porin ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille lähes 123 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty vuonna 2022 voimassa olleiden yksihintamallin hintojen keskiarvoa. Käytössä yksihintamalli, jossa hinta on ollut 30.6.2022 saakka 128 euroa/vrk ja 1.7.2022 alkaen 130 euroa/vrk.

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.  

Mukana laskennassa olivat Porin omista yksiköistä Palvelukoti Mäntylinna, Palvelukoti Snällin tupa, Palvelukoti Puhurinkoti, Kiilarinteen palveluasunnot, Palvelukoti Jokihelmi, Palvelukoti Jokiranta ja Palvelukoti Palmu-Pori.

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta  

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Porin alueella oli 2.5.-22.5.2022 keskimäärin 0,66 ja 31.10.-20.11.2022 keskimäärin 0,69.
  • Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus, jolloin yksityisen kustannus Porin kaupungille oli keskimäärin 122,55 euroa.​
  • Otannasta on poistettu Aleksin hovin palveluasunnot puutteellisten vyörytystietojen vuoksi. ​
  • Palvelukoti Kyläsaari on poistettu otannasta kesällä 2022 tapahtuneiden asukaspaikkamäärän muutosten vuoksi.
  • Kustannuksista on poistettu jokaiselle hoivakodille vyörytetyn perusterveydenhuollon yksikön kustannukset.