Turun omat hoivakodit olivat yli 31 % kalliimpia kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu palvelu 

Turussa julkisesti tuotettu hoivavuorokausi maksoi vuonna 2022 kaupungille keskimäärin lähes 174 euroa, kun vastaavasti kaupungin ostama yksityinen palvelu maksoi kaupungille 132,5 euroa.  

Laskelmat julkisen kustannuksista perustuvat vuoden 2022 tilinpäätöksiin, jotka ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Yksityisen hintana on käytetty vuonna 2022 voimassa olleiden kattohintojen keskiarvoa.

Yksityisen vertailuhintana käytetyt luvut sisältävät samat erät kuin kunnan oman tuotannon vuorokausihinta. Yksityisen palveluntarjoajan on katettava palvelusta maksetulla korvauksella kaikki hoivavuorokauden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja 5 % suuruiseen alv-palautukseen ostaessaan palvelun yksityiseltä toimijalta. Koska selvityksessä tarkastellaan julkisen tuotannon kustannusta hyvinvointialueelle verrattuna yksityisen tuotannon kustannukseen hyvinvointialueelle, on yksityisen saamasta korvauksesta vähennetty 5 % alv-palautus.   

Mukana laskennassa olivat Turun kaupungin omista yksiköistä Portsa erillisasunnot, Liinahaka, Vuokkokodit, Mäntyrinne, Kulkurin Valssi, Runosmäen vanhuskeskus, Mäntykoti Yli-Maaria, Kerttuli sekä Mäntykoti Räntämäki. 

Viitteet, laskentaperiaatteet ja tarkemmat tiedot laskennasta 

  • Mitoitus on mitattu kahtena ajanjaksona ja painotettuna keskiarvona. Toteutunut henkilöstömitoitus Turun alueella oli 2.5.2022-22.5.2022 keskimäärin 0,65 ja 30.10.-20.11. keskimäärin 0,69.
  • Turun alueella yksityisen palvelun hinta on laskettu vuonna 2022 voimassa olleiden hintojen keskiarvona. 31.8.2022 asti yhden hoivavuorokauden kattohinta oli 134,83 €. 1.9.2022 alkaen yhden hoivavuorokauden hinta oli 148,75 €.​
  • Yksityisen palvelutuotannon kustannuksesta on vähennetty 5 % alv-palautus, jolloin yksityisen kustannus Turun kaupungille oli 132,50.​
  • Otannasta on poistettu Portsan ryhmäkodit, sillä hoivakodissa on  profiloiduttu raskaampihoitoisiin asiakkaisiin ja henkilöstömitoitusta on nostettu sen vuoksi.​
  • Portsan erillisasuntojen omavalvontasuunnitelmassa on ilmoitettu 23 asukaspaikkaa, mutta yksiköstä on ilmoitettu asukaspaikkojen määrän olevan 22 paikkaa. Laskennassa on käytetty yksiköstä suoraan annettua ja oikeaksi ilmoitettua tietoa.
  • Kerttulissa tuotetaan ympärivuorokautista palveluasumista, mutta yksikössä on edelleen muutama asukas vanhalla laitoshoitopäätöksellä.