Pori

Porin alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat 31 prosenttia korkeammat kuin yksityisen tuotannon kustannukset.

HALI on saanut valmiiksi laskelmat Porin osalta vuodelta 2021. Kaupungin oman tuotannon ja yksityisen tuottaman hoivan hinnat ovat keskenään eri tasolla. Porin alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat 31 prosenttia korkeammat kuin yksityisen tuottaman hoivan kustannukset kaupungille.

Vuoden 2020 laskelmat löydät vuoden 2021 laskelmien alapuolelta.

Pori (2021)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus olisi vuonna 2021 lähes 5 miljoonaa euroa.

Yksityinen hoivavuorokausi maksoi kunnalle 115,43 euroa per hoivavuorokausi 5% alv-palautuksen jälkeen.*

Sama palvelu maksoi Porin kaupungin tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 151,18 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä seitsemässä yksikössä oli Porissa vuonna 2021 lähes 5 miljoonaa euroa.

Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus oli Porin alueella 0,66*.


*1.1.2021-30.6.2021: 115 €/hvrk, 1.7.2021-31.12.2021: 128 €/hvrk

*Mitoitus on katsottu THL:n tietokuutiosta  ”Toteutunut henkilöstömitoitus 11/2021”

Laskentaperiaatteet:
– Laskelmat on tehty kuntien ja kuntayhtymien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten ja omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Omavalvontasuunnitelmista mahdollisesti puuttuvat tiedot on kerätty puhelimitse suoraan yksiköistä.
– Laskennassa on käytetty 97 % keskimääräistä laskennallista täyttöastetta asukaskierrosta ja sairaalajaksoista johtuen.

Pori (2020)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus oli vuonna 2020 jopa 5,93 miljoonaa euroa.
Porin kaupunki maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta 115,00 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivavuorokaudesta kaupungille oli 109,25 euroa.

Sama palvelu maksoi Porin kaupungin tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 138,94 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä yhdeksässä yksikössä oli Porissa vuonna 2020 jopa 5,93 miljoonaa euroa. Tällä summalla olisi voitu tuottaa esimerkiksi 148 vanhukselle hoivapaikka koko vuodeksi vuoden 2020 hinnoilla. Lisäys olisi yli 26 % tutkituissa yksiköissä.

*Laskennassa on käytetty kunnan omien yksiköiden osalta 97 % keskimääräistä täyttöastetta asukaskierrosta sekä sairaalajaksoista johtuen.