Rovaniemi

Rovaniemen alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat yli 50 prosenttia korkeammat kuin yksityisen tuotannon kustannukset kaupungille.

HALI on saanut valmiiksi laskelmat Rovaniemen osalta vuodelta 2021. Rovaniemen oman tuotannon ja yksityisen tuottaman hoivan hinnat ovat keskenään eri tasolla. Rovaniemen alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat 50,4 prosenttia korkeammat kuin yksityisen tuottaman hoivan kustannukset kaupungille.

Vuoden 2020 laskelmat löytyvät vuoden 2021 laskelmien alapuolelta.

Rovaniemi (2021)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus olisi vuonna 2021 1,98 miljoonaa euroa.

Koko tuotannon arvo tutkituissa kahdessa yksikössä oli 5,9 miljoonaa euroa. Rovaniemen yksikkökohtaisten tuloslaskelmien perusteella kaupungin oma tuotanto tehostetussa palveluasumisessa maksoi keskimäärin 177,36 euroa per hoivavuorokausi.

Vastaava palvelusetelillä tuotettu yksityisen palveluntarjoajan hoivavuorokausi maksoi kaupungille 117,90 € per hoivavuorokausi. Yksityisen tuottaman hoivan kustannuksissa on huomioitu kaupungin hoivasta saama 5 % alv-palautus. Hinta ennen alv-palautusta oli 124,10€.*

Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Yksityisen ja julkisen tuotannon vertailtavuuden sekä julkisten yksiköiden vertailtavuuden mahdollistamiseksi tilinpäätöksiin, jotka eivät sisällä vyörytyksiä on lisätty 5 % suuruiset vyörytykset. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset.

Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus Rovaniemen alueella oli 0,67*.


*Yksityisen hinta on muodostunut hoivan osuudesta 108€ ja aterian osuudesta 16,1€/vrk, yhteensä 124,1€/ vrk
*Mitoitus on katsottu THL:n tietokuutiosta ”Toteutunut henkilöstömitoitus 11/2021”

Laskentaperiaatteet:
– Laskelmat on tehty kuntien ja kuntayhtymien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten ja omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Omavalvontasuunnitelmista mahdollisesti puuttuvat tiedot on kerätty puhelimitse suoraan yksiköistä.
– Laskennassa on käytetty 97 % keskimääräistä laskennallista täyttöastetta asukaskierrosta ja sairaalajaksoista johtuen.

Rovaniemi (2020)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus oli vuonna 2020 2,56 miljoonaa euroa.

Koko tuotannon arvo tutkituissa kolmessa yksikössä oli 8,12 miljoonaa euroa. Rovaniemen yksikkökohtaisten tuloslaskelmien perusteella kaupungin oma tuotanto tehostetussa palveluasumisessa maksoi keskimäärin 168,64 per hoivavuorokausi.

Vastaava palvelusetelillä tuotettu yksityisen palveluntarjoajan hoivavuorokausi maksoi kaupungille 115,40 € per hoivavuorokausi. Ostopalvelun kustannuksissa on huomioitu kaupungin hoivasta saama 5 % alv-palautus. Hinta ennen alv-palautusta oli 120,65 €.

Yhteen laskettuna erotus kaupungin oman tuotannon ja ostopalvelun välillä oli tutkituiden kolmen yksikön osalta 2,56 miljoonaa euroa. Tällä summalla olisi voitu tuottaa esimerkiksi 60 vanhukselle hoivapaikka koko vuodeksi vuoden 2020 hinnoilla. Lisäys olisi yli 44 % tutkituissa yksiköissä.

Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Yksityisen ja julkisen tuotannon vertailtavuuden sekä julkisten yksiköiden vertailtavuuden mahdollistamiseksi tilinpäätöksiin, jotka eivät sisällä vyörytyksiä on lisätty 5 % suuruiset vyörytykset. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vertailukohtana Rovaniemelle toimivien kuntayhtymien vyörytykset samalta ajalta olivat 5,8 %–11,0 %. Käytetyillä 5 % vyörytyksillä vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Rovaniemellä muodostui 168,64 €. Ilman vyörytyksiä vuorokausihinta oli keskimäärin 160,21 €.

 

 

*Laskennassa on käytetty kunnan omien yksiköiden osalta 97 % keskimääräistä täyttöastetta asukaskierrosta sekä sairaalajaksoista johtuen.