Selvitys hoivan kustannuksista

HALI selvittää hoivan kustannuksia

Hyvinvointiala HALI ry selvittää julkisen tuotannon kustannuksia tehostetussa palveluasumisessa. Laskelmia on tehty kymmenistä Suomen kunnista ja kuntayhtymistä hyödyntäen julkisia tietoja. Tulokset on koottu tälle sivustolle. Voit etsiä tuloksia kuntakohtaisesti oheisesta valikosta.

Vuoden 2021 kustannukset ovat selvillä seuraavista kunnista tai kuntayhtymistä:  Espoo, Tampere, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote), Pori, Rovaniemi, Jyväskylä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), Oulu, Nokia ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote).

Julkinen tuotanto selkeästi kalliimpaa kuin yksityiseltä ostettu

Selvityksemme mukaan kuntien omien yksiköiden tuottama hoivapalvelu oli vuonna 2021 kunnille ja kuntayhtymille keskimäärin 30,4 prosenttia kalliimpaa kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu hoiva. Räikein tilanne on Rovaniemellä, jossa ero julkisen ja yksityisen palvelun välillä on jopa 50,4 prosenttia. Merkittävä ero on myös Kainuun sotessa (49,1 %) sekä Nokialla (39,5 %)

”Mitenkään ei ole selitettävissä, että samasta palvelusta maksetaan yrityksille näin paljon vähemmän kuin mitä palvelun tuottaminen kunnassa maksaa. Hoiva ei ole tällä hetkellä yrityksille kannattavaa, ja tähän on saatava muutos, koska tarve ympärivuorokautiselle hoivalle vain kasvaa.  Hyvinvointialueiden on avattava oman tuotantonsa kustannukset, vertailtava palveluja ja tehtävä tietoon perustuvia ostopäätöksiä” – Arja Laitinen, HALIn hoivajohtaja

Kunnat vastaavat hoivapalveluiden järjestämisestä, mutta varsinaisen palvelun kunnat voivat joko tuottaa itse tai ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. Suomen tasolla yli 50 prosenttia hoivasta on yksityisten palveluntarjoajien tuottamaa.

Väestö ikääntyy, ja tarve ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoivaan lisääntyy. Jotta voidaan turvata jokaiselle ansaitsemansa hoito jatkossakin, tarvitsee Suomen järjestelmä muutosta.

Kunnat alihinnoittelevat palvelut

Palvelutuotantotapojen kustannukset on saatava läpinäkyviksi, jotta hinta- ja laatuvertailua on mahdollista tehdä. Palveluiden valvonnan pitää olla yhdenmukaista ja kriteerien samat koko maassa – sekä yksityisellä että julkisella puolella.

Tällä hetkellä julkisen järjestäjän (kunta) omien yksiköiden palvelun kokonaiskustannusta on vaikea laskea, sillä toiminta ei ole läpinäkyvää. Siksi vertailu yksityisen palveluntuottajan kanssa on usein mahdotonta.

HALIn tavoitteena on saada julkinen hoivatuotanto läpinäkyväksi ja edistää parhaiden toimintatapojen käyttöönottoa. Kaikilla vanhuksilla pitää olla oikeus hyvään hoivaan. 

Kanerva Tiina

Tiina Kanerva

Ekonomisti

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Johtaja, hoiva ja osaaminen