Työsuhdevalikko

Ensihoitopalveluala

Neuvotteluja ensihoitopalvelualan uudesta työehtosopimuksesta käydään parhaillaan. Edellisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.4.2022. TESien jälkivaikutuksen perusteella päättyneiden TESien mukaisia työsuhteen ehtoja noudatetaan myös 30.4. jälkeen.

Edelliseltä TES-neuvottelukierrokselta:

Hyvinvointialan HALI ry, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry ja Tehy ry pääsivät 17.6.2020 neuvottelutulokseen uudesta ensihoitopalvelualan työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa.

Työehtosopimus on voimassa 1.5.2020–30.4.2022 (24 kk).

Työehtosopimukseen sovitut tekstimuutokset ilmenevät alla olevasta ohjeesta sekä allekirjoituspöytäkirjasta.

Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotettiin TESin mukaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella 1,3 % ja 1.8.2021 lukien yleiskorotuksella 1,0 %. Lisäksi 1.8.2021 taulukkopalkkoja korotettiin 1,9 %.

Ensihoitopalvelualalla noudatetaan työehtosopimuksessa olevan viittauksen mukaisesti suoraan terveyspalvelualan työehtosopimuksen osana sovellettavaa luottamusmiessopimusta. Terveyspalvelualalla sovittiin, että 1.4.2020 lukien luottamusmiessopimuksesta erotetaan omaksi sopimukseksi työsuojeluvaltuutettuja koskevat määräykset. Luottamusmiehiin ja työsuojeluvaltuutettuihin sovelletaan ensihoitopalvelualallakin näin ollen jatkossa terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmiessopimusta ja lisäksi erillistä työsuojeluvaltuutettuja koskevaa sopimusta.

Allekirjoituspöytäkirja

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.5.2020-30.4.2022

Ensihoito TES-palkat 1.8.2020 ja 1.8.2021