Työsuhdevalikko

Ensihoitopalveluala

Hyvinvointialan liitto, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ja Tehy pääsivät 12.2.2018 neuvottelutulokseen uudesta ensihoitopalvelualan työehtosopimuksesta. Tehy hyväksyi neuvottelutuloksen 28.2.2018.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–30.4.2020 (27 kk) ja sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 ja 1.4.2019 yleiskorotuksella, joka on molempina ajankohtina 1,8 %.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.2.2018 – 30.4.2020

Koeaikaa koskeva määräys muutettiin vastaamaan nykyistä työsopimuslakia, joten koeaika voi jatkossa olla enintään kuusi kuukautta. Hälytysrahan maksamiselle sovittiin aikarajat, ja hälytysrahan tasoa nostettiin. Lyhyissä enintään kolmen päivän sairauspoissaoloissa riittää todistukseksi myös sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus, jos lääkärintodistusta ei ole saatavilla. Luottamusmies voidaan jatkossa valita myös yrityksessä, jossa on vähintään kaksi työsuhteessa olevaa työntekijää.

Lisäksi muutamien työehtosopimusmääräysten sanamuotoja selkiytettiin, ja työehtosopimukseen lisättiin suositukset jäsenmaksuperinnästä ja toisesta ateriointimahdollisuudesta yli 11 h vuoroissa.

Tiedote muutoksista

Allekirjoituspöytäkirja

Ensihoitopalvelualan palkankorotukset 1.5.2018

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu mahdollisuudesta käyttää työaikapankkia 1.2.2017 alkaen. Olemme yhdessä Tehyn kanssa laatineet mallisopimuksen työaikapankista. Ohjeet työaikapankin käyttöön löytyvät työehtosopimuksen osana olevasta työaikapankkiliitteestä.

Ensihoitopalvelualan työaikapankkimalli

Ensihoitopalvelualan työaikapankkiliite

Lisätietoja:

Minna Elo, lakimies, puh. 09 1728 5570