Työsuhdevalikko

Ensihoitopalveluala

Hyvinvointialan HALI ry, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry ja Tehy ry pääsivät 17.6.2020 neuvottelutulokseen uudesta ensihoitopalvelualan työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2020–30.4.2022 (24 kk) ja sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella 1,3% ja 1.8.2021 lukien yleiskorotuksella 1,0%. Lisäksi 1.8.2021 taulukkopalkkoja korotetaan 1,9%.

Työehtosopimuksessa sovittiin myös tekstimuutoksista, jotka kaikki ilmenevät alla olevasta ohjeesta sekä allekirjoituspöytäkirjasta.

Ensihoitopalvelualalla noudatetaan työehtosopimuksessa olevan viittauksen mukaisesti suoraan terveyspalvelualan työehtosopimuksen osana sovellettavaa luottamusmiessopimusta. Terveyspalvelualalla sovittiin, että 1.4.2020 lukien luottamusmiessopimuksesta erotetaan omaksi sopimukseksi työsuojeluvaltuutettuja koskevat määräykset. Luottamusmiehiin ja työsuojeluvaltuutettuihin sovelletaan ensihoitopalvelualallakin näin ollen jatkossa terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti luottamusmiessopimusta ja lisäksi erillistä työsuojeluvaltuutettuja koskevaa sopimusta.

Allekirjoituspöytäkirja

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.5.2020-30.4.2022

Ensihoito TES-palkat 1.8.2020 ja 1.8.2021