Valikko

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi (sosiaalipalveluala)

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja sosiaalialan järjestöissä

Sosiaalipalvelualalla kysytään usein mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha kokonaan tai osittain vapaaksi.

Muodollisesti vaihtaminen on mahdollista vain yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen paikallisen sopimisen liitepöytäkirjan mukaisissa taloudellisissa ongelmatilanteissa, joissa säästötoimenpiteet ovat vaihtoehtoja irtisanomisille tai lomautuksille.

Muodollisesti sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan vaihtaminen on mahdollista työaikapankin kautta.

Jos vaihdosta sovitaan tällaisessa tapauksessa, lomarahaa käsitellään kuten vuosilomapäiviä. Esimerkiksi 24 arkipäivän loman lomaraha olisi tästä 50 prosenttia eli vapaaksi vaihdettuna 12 arkipäivän (2 viikon) palkallinen lomarahavapaa.

Normaaliolosuhteissa eli muissa kuin taloudellisissa ongelmatilanteissa lomarahojen vaihtaminen vapaaksi olisi toteutettavissa siten, että lomaraha maksetaan rahana työehtosopimuksen 19 §:n mukaisesti ja sovitaan palkattomasta vapaasta (työlomasta tai virkavapaasta).

Palkattomasta vapaasta sopiminen tapahtuu vapaamuotoisesti työnantajan ja työntekijän välillä. On kuitenkin suositeltavaa sopia siitä kirjallisesti.

Jos esimerkiksi sovitaan 10 työpäivän palkattomasta vapaasta, se vastaa vaikutukseltaan 24 arkipäivän loman lomarahojen vapaaksi vaihtamista.

Osakuukauden palkka lasketaan työehtosopimuksen 10 §:n mukaan kuukauden työpäivien suhteessa. Jos palkattoman vapaan sisältävässä kuukaudessa olisi esimerkiksi 21 maanantain ja perjantain välistä työpäivää, 10 työpäivän palkattoman vapaan vaikutus olisi, että kyseisen kuukauden kuukausipalkka olisi 11/21 normaalista kuukausipalkasta.

Jos halutaan, ettei palkattomalla vapaalla ole vaikutusta vuosiloman ansaintaan, voidaan sopia myös siitä, että kyseessä olevat palkattomat vapaapäivät rinnastetaan lomanansainnassa työpäiviin.

Terveyspalvelualalla lomarahaa voidaan vaihtaa vapaaksi, jos siitä työpaikalla sovitaan. Lomarahan vapaaksi vaihtamisen mahdollisuudesta lomanmääräytymisvuoden osalta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yksittäisen työntekijän osalta lomarahan vapaaksi vaihtaminen edellyttää edellä mainitun sopimuksen lisäksi, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä.