Valikko

Vuosiloma ja lauantait

Loma ansaitaan ja annetaan arkipäivinä. Arkipäiviä ovat maanantain ja lauantain väliset päivät lukuun ottamatta vuosilomalain (VSL) 4 § 3 kohdassa mainittuja pyhiä ja niihin rinnastettavia päiviä (esimerkiksi juhannus- ja jouluaatto).

Näin ollen pääsääntö loman antamisessa on, että jokaista viittä arkipäivää kohden on yksi lauantai. Jos vuosilomaoikeus on esimerkiksi 30 päivää, siihen sisältyy 5 lauantaita. Jos lomaa on 39 päivää, siihen sisältyy 6 lauantaita.

Esimiehen tehtävänä on seurata lomaa myöntäessään, että tavallisia lauantaipäiviä tulee tarvittava määrä.  Yleensä tämä toteutuu samalla, kun sovitaan loman ajankohdasta. Ellei loman ajankohdasta saada sovittua, työnantaja voi määrätä loman ajankohdan VSL 23 §:n mukaisesti vähintään kyseessä olevia ilmoitusaikoja noudattaen ja tällöin varmistaa, että oikea osuus lomapäivistä osuu myös lauantaipäiville.

Jos loman sisään jää VSL 4 § 3 kohdan mukaisia, lomaa kuluttamattomia päiviä, kyseessä olevan lomaosuuden osalta voi tulla normaalia vähemmän lauantaipäiviä mukaan luetuksi.

Tämä voidaan pyrkiä kompensoimaan muiden lomanosien aikana, mutta tällöin on huomioitava seuraavat vuosilomalain rajoitukset työnantajan oikeuteen määrätä loman ajankohta:

  • Lomaa ei saa määrätä alkamaan työntekijän vapaapäivänä (käytännössä lauantaina), jos se johtaa lomapäivien vähentymiseen, ellei asiasta sovita työntekijän kanssa.
  • Kolme päivää tai lyhyempi lomaosuus ei saa sisältää työntekijän vapaapäivää (käytännössä lauantaita), ellei asiaa sovita työntekijän kanssa.

Siirtyminen viisipäiväiseen lomalaskentaan

HALIn sopimusaloilla on sovittu, että vuosilomalain mukaisesta kuuden arkipäivän (maanantaista lauantaihin) lomalaskennasta siirrytään viisipäiväiseen lomajärjestelmään (maanantaista perjantaihin). Muutosta koskevan ohjeistuksen löydät täältä.