Valikko

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen (1.6.2022−31.3.2024) Pdf-versio on sivun alla liitteenä.


Hyvinvointiala HALI ry ja Toimihenkilöliitto ERTO pääsivät neuvottelutulokseen uudesta sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksesta. TESin piirissä on yli 5000 työntekijää.

Sopimuskausi on 11 + 11 kuukautta (1.6.2022-31.3.2024).

Palkankorotukset yleisen linjan mukaan

Palkankorotus ensimmäiseltä 11 kuukaudelta on 1,8 prosenttia, josta 0,3 prosenttia on paikallista erää. Sen jakamisesta voidaan neuvotella marraskuun 2022 loppuun asti.

1.9.2022 palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Jälkimmäisen 11 kuukauden palkankorotusten suuruus ja ajankohta sovitaan erikseen 31.3.2023 mennessä. Ellei sopimukseen päästä, on TES-osapuolilla oikeus irtisanoa TES päättymään 30.4.2023.

Tekstimuutokset

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen tekstisisällöt pysyivät pitkälti samoina kuin edellisessä TESissä.

Merkittävin tekstimuutos uudessa TESissä on vuosilomien siirto 5-päiväiseksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Sen voi ottaa työnantajakohtaisesti käyttöön jo ennen siirtymäajan päättymistä. Siirtymä 5-päiväiseen lomaviikkoon on kustannusneutraali, eli kenenkään vuosiloman kesto ei lyhene tai pitene.

Vuosilomapalkan maksuajankohta muutettiin normaaliin palkanmaksupäivään sen sijaan, että se maksettaisiin ennen lomaa, ellei työntekijä pyydä lomapalkan maksamista ennen loman alkua. Työsuhteen päättyessä ei makseta lomarahaa, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ja työsuhteen päättymisen syynä ei ole työntekijän irtisanoutuminen tai hänen työkyvyttömyytensä.

Uudessa TESissä työntekijällä on työtapaturmissa myötävaikutusvelvollisuus, kun vakuutuskorvauksia haetaan. Tämä on lähinnä selkeyttävä määräys, koska tähänkin asti on työntekijällä ollut näyttövelvollisuus työkyvyttömyydestä ja sen aiheuttajasta.

Perhevapaista sovittiin, että ne käsitellään työryhmässä niin, että niiden vaikutus on kustannusneutraali.

Myös TESin palkkamääräysten toimivuutta selvitetään TES-kauden aikana perustettavassa työryhmässä.

Allekirjoituspöytäkirjassa suositellaan, että etätyön vakuuttamistarpeista käydään työpaikoilla keskustelua.

Sosiaalialan järjestöjen tes-infopaketti

Uutinen: Sosiaalialan järjestöjen TES-neuvottelutulos vahvistettiin – Hyvinvointiala HALI ry

Liitteet

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus (1.6.2022–31.3.2024)

tes_sosiaaliajanjarjestot_web.pdf, 960 kt, 15.9.2022

pdf

Infopaketti: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus 1.6.2022 – 31.3.2024

sosiaalialan-jarjestojen-tes-infopaketti.pptx, 325 kt, 1.7.2022

pptx

Allekirjoituspöytäkirja, sosiaalialan järjestöjen TES 1.6.2022 - 31.3.2024

allekirjoituspoytakirja-jarjesto-tes.pdf, 202 kt, 1.7.2022

pdf

Palkkataulukko, sosiaalialan järjestöt

jarjestotes-palkkataulukot.pdf, 66 kt, 22.8.2022

pdf