Valikko

Sosiaalialan järjestöt


Järjestöjen vuosilomainfon materiaalit

Alta löydät perjantaina 15.3. järjestetyn järjestön vuosilomainfon materiaalit.

Järjestön vuosilomainfon materiaalit

jarjestot_vuosilomainfo_final_15032024.pdf, 594 kt, 19.3.2024

pdf

Sosiaalialan järjestötyön työehtosopimus

Sosiaalialan järjestötyön TES-pöydässä syntyi neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa. Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta, eli se on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2025.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.9.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella. 

Lisäksi toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan toimihenkilölle 414 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan toukokuussa työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin korotuksella. Lisäksi jaetaan järjestökohtainen paikallinen erä 0,5 prosenttia. Paikallisen erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 kuukausipalkoista ja jaetaan 1.8.2024 lukien. Lisäksi henkilöstön edustajien korvauksia sekä hälytysrahaa korotetaan 5 prosenttia 1.5.2023 alkaen.

Tekstimuutokset

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen tekstisisällöt pysyivät pitkälti samoina kuin edellisessä TES:ssä. Merkittävin tekstimuutos uudessa TES:ssä on perhevapaamääräysten saattaminen vastaamaan perhevapaauudistusta. Jatkossa molemmilla vanhemmilla on oikeus 32 päivän palkalliseen vanhempainvapaaseen. Lisäksi synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 päivän palkalliseen raskausvapaaseen.


Liitteet

Sosiaalialan järjestötyön työehtosopimus 1.5.2023-30.4.2025

tes_sosiaaliajanjarjestot_web-3.pdf, 751 kt, 8.11.2023

pdf

Vähimmäispalkkataulukko, sosiaalialan järjestötyö

sos-al_-jarjestot-vahimmaispalkat-1.pdf, 83 kt, 30.8.2023

pdf

Sosiaalialan järjestötyön työehtosopimuksen 2023-2024 neuvottelutulos

sosiaalialan-jarjestojen-tyoehtosopimuksen-2023-2024-neuvottelutulos-13032023-1.pdf, 197 kt, 30.8.2023

pdf

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus (1.6.2022–31.3.2024)

tes_sosiaaliajanjarjestot_web.pdf, 960 kt, 30.8.2023

pdf

Infopaketti: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus 1.6.2022 – 31.3.2024

sosiaalialan-jarjestojen-tes-infopaketti.pptx, 325 kt, 30.8.2023

pptx

Allekirjoituspöytäkirja, sosiaalialan järjestöjen TES 1.6.2022 – 31.3.2024

allekirjoituspoytakirja-jarjesto-tes.pdf, 202 kt, 30.8.2023

pdf

Vähimmäispalkkataulukko, sosiaalialan järjestöt (1.6.2022–31.8.2022 ja 1.9.2022–30.4.2023)

jarjestotes-palkkataulukot-1.pdf, 66 kt, 30.8.2023

pdf