Valikko

Työpaikalla nähtävänä pidettävä lainsäädäntö

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Työntekijöiden on tärkeää saada tarvittaessa tietää ne normit, joihin heidän työehtonsa perustuvat. Tämän vuoksi esimerkiksi työsopimuslaissa (13 luku 10 §) on säädetty, että työnantajan on pidettävä työsopimuslaki työntekijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla. Vastaava säännös asianomaisen lain nähtävänä pitämisestä työpaikalla on myös useissa muissa työoikeudellisissa laeissa, kuten esimerkiksi työaika- ja vuosilomalaissa.

Lainsäädännön lisäksi työntekijöiden työsuhteen ehdot määräytyvät suurelta osin työehtosopimusten perusteella. Työehtosopimuslaissa (12 §) säädetäänkin työehtosopimukseen sidotun työnantajan velvollisuudesta pitää työehtosopimus nähtävänä niillä työpaikoilla, joissa työehtosopimusmääräyksiä sovelletaan. Vastaavasti työsopimuslaissa on säädetty velvollisuudesta pitää työsopimuslain lisäksi myös yleissitova työehtosopimus työntekijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla.

Työsopimuslain ja yleissitovan työehtosopimuksen saatavilla pitäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että työnantaja tilaa esillä pidettävän lainsäädännön joko painettuna materiaalina tai digitaalisena palveluna (maksullisia). Yksi tyypillinen tapa on myös koota nähtävillä pidettävä lainsäädäntö omaan intranettiin tai vastaavaan. Tällöin on kuitenkin edellytyksenä, että työpaikan kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus saada tieto sähköisessä muodossa olevan lain ja työehtosopimuksen sisällöstä, koska tarkoitus on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.

HALIn neuvottelemat työehtosopimukset löydät täältä.

Lisää lainsäädäntölähteitä Finlexistä.