Valikko

Omaishoitajan sijaistus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat sopineet sijaisjärjestelyistä, joilla mahdollistetaan omaishoitajan oikeus ajoittaiseen vapaaseen. Pöytäkirja sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen soveltamisesta omaishoitajan sijaistustilanteissa löytyy työehtosopimuksen sivuilta 77-78.

Tätä erityisjoustoa voidaan käyttää, kun esimerkiksi huonokuntoista vanhusta kotona hoitava omainen lähtee viikonloppuvapaalle. Omaisen sijaisena vanhuksen kotona toimiva työntekijä ja hänen työnantajansa voivat sopia normaalien työaikamääräysten asemesta työvuoron pituudesta (jotta hoitaja ei vaihdu jatkuvasti normaalipituisten työvuorojen vaihtuessa) ja yötyökorvauksen tasosta enintään 6 tunnilta yössä.