Valikko

Ammattiyhdistyskoulutuksiin osallistuminen

Kaikilla HALIn työehtosopimusaloilla hyväksytään vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ammattiyhdistyskoulutukset. Sosiaalipalvelualan TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä, terveyspalvelualan TES:n koulutussopimuksen 3 §:ssä, sosiaalialan järjestötyön TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä ja ensihoidon TES:n 23 §:ssä on määritelty edellytykset, joilla työntekijä voi osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen.

Lähinnä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattujen kurssien palkanmaksun ja kursseille osallistumisen periaatteet ovat työehtosopimusten liitteenä olevassa koulutussopimuksessa.

Eräät kurssit ovat jakautuneet kahteen jaksoon, jotka yhdessä muodostavat kurssin. Toisissa kursseissa on useampia osia, joista kukin muodostaa oman osakokonaisuuden omine ilmoittautumisineen.

Ammattiyhdistyskoulutukseen ilmoittaudutaan kyseisen kurssin järjestäjälle.

Alla on lueteltu palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan kursseista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen kanssa:

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu Soten kanssa terveyspalvelualalle sekä Terveyspalvelualan Unionin Terveyspalvelualan rinnakkais-TES:n osalta JHL:n , Talentian ja Jytyn kanssa.

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta sovitaan Erton kanssa. Aikataulut ilmoitetaan näillä sivuilla, kun ne valmistuvat.

Ensihoito

Tehyn kanssa kursseista on sovittu ensihoitopalvelualalle