Valikko

Viimeisimmät palkankorotukset


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Soveltamisohjeen paikallisen erän jakamisesta löydät taulukon alta. Taulukon alta löytyvät myös allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkkataulukot 2023 – 2025 sopimuskaudelle, joihin on laskettu mukaan kaikki yleis-, taulukko- ja alarajakorotukset.

Sopimuskauden 1.5.2023 – 31.12.2025 palkankorotukset

Vuosi 2023

1.9.2023

3,6 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.9.2023

Vähimmäispalkkoja korotetaan 3,6 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,9 – 2,2 %

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,56 %

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 5,8 %

Vuosi 2024

toukokuu-kesäkuu

470 € kertaerä. Kustannusvaikutus 1,3 %

1.8.2024

2,4 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2024

Vähimmäispalkkoja korotetaan 2,4 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,6 – 1,8 %.

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,47 %

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 4,2 %+1,3 % kertaerä = 5,5 %

Vuosi 2025

toukokuu

varhaiskasvatuksen pitovoiman kertaerä 150 €

1.8.2025

1,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2025

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,0 – 1,2 %

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,04 %

1.8.2025

Muun kuin varhaiskasvatuksen 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä”

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 2,2 %+0,7 % paikallinen erä = 2,9 %

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 2023-2025

sos-palv_-tes-2023-2025-palkkataulukot-final.xlsx, 36 kt, 8.8.2023

xlsx

Paikallisen erän soveltamisohje, yksityinen sosiaalipalveluala

sos-palv_-tes-2025-paik-eran-sov-ohje-final.docx, 25 kt, 12.6.2023

docx

Ohje kertaerän maksamiseen

Olemme julkaisseet nettisivuillamme ohjeen yksityisen sosiaalipalveluala TES-ratkaisun mukaisen kertaerän maksamiseen. Löydät ohjeen täältä.


Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan palkankorotukset 2024

Syyskuu

1.9. Yleis- ja taulukkokorotus 2,4 %

1.9. Taulukkokorotus 0,51 %

1.9. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 2,4 %

Joulukuu

1.12. Paikallinen erä 0,4 %

1.12. Kertaerä 500 €

Terveyspalvelualan palkankorotukset 2025

Vuonna 2025 palkkoja korotetaan yleis- ja taulukkokorotuksella, jonka suuruus sekä ajankohta määräytyvät verrokkialojen palkankorotusten perusteella. Verrokkialoja on teknologiateollisuuden työntekijöitä sekä kemian perusteollisuuden työntekijöitä koskevat työehtosopimukset.


Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Työntekijöiden 31.5.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 3,5 prosenttia.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2023 lukien 2,7 prosenttia SOTE-sopimuksen vuoden 2023 palkkaohjelmakorotuksen mukaisesti.

Palkkataulukon löydät alla olevasta liitteestä.

Ensihoitopalvelualan palkkataulukko 1.10.2023 lukien

ensihoito-palkkataulukko.docx, 14 kt, 15.6.2023

docx

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.9.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella. 

Lisäksi toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan toimihenkilölle 414 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan toukokuussa työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin korotuksella. Lisäksi jaetaan järjestökohtainen paikallinen erä 0,5 prosenttia. Paikallisen erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 kuukausipalkoista ja jaetaan 1.8.2024 lukien. Lisäksi henkilöstön edustajien korvauksia sekä hälytysrahaa korotetaan 5 prosenttia 1.5.2023 alkaen.

Tekstimuutokset

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen tekstisisällöt pysyivät pitkälti samoina kuin edellisessä TES:ssä. Merkittävin tekstimuutos uudessa TES:ssä on perhevapaamääräysten saattaminen vastaamaan perhevapaauudistusta. Jatkossa molemmilla vanhemmilla on oikeus 32 päivän palkalliseen vanhempainvapaaseen. Lisäksi synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 päivän palkalliseen raskausvapaaseen.

Malli paikallisen erän sopimukseksi

malli-paikallisen-eran-sopimukseksi.pdf, 70 kt, 10.6.2021

pdf