Valikko

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-ratkaisun 1.4.2020–30.4.2022 mukaiset palkankorotukset:

Sopimuskausi 25 kuukautta 1.4.2020–30.4.2022:

1.8.2020 1,3 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
(31.8.2020 1,3 % palkkakustannusten kasvu KiKy-työajanpidennyksen päättymisen johdosta)

Vuonna 2020 palkkakustannukset kasvavat yhteensä 2,62 %.

1.7.2021 1,5 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
1.9.2021 Kunkin vaativuusryhmän alarajan taulukkopalkkoihin tulevat seuraavat korotukset:

  • Lähihoitajatasosta ylöspäin C – F ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 2 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 0,7 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 0,5 %. Muun Suomen C-ryhmän alaraja nostetaan G18C luokasta G19C luokkaan.
  • Lyhyemmän koulutuksen A ja B ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,2 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %.
    Suurimmillaan taulukkopalkkojen korotukset ovat 2 %, toimialan keskiarvon ollessa n. 0,60 %.

Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat suurimmillaan 3,53 %, toimialan keskiarvon ollessa 2,11 %.

Vaikutukset koko 25 kk sopimuskauden osalta:

  • työnantajan palkkakustannusten nousu on Kiky-työajanpidennys huomioituna suurimmillaan 6,24 %, toimialan keskiarvon ollessa 4,78 %.
  • työntekijöiden palkkojen nousu koko sopimuskauden osalta on suurimmillaan 4,88 %, toimialan keskiarvon ollessa 3,44 %.

Liitteet:

Allekirjoituspöytäkirja – päivitetään

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 1.4.2020-30.4.2022

sos-palv-palkkataulukot-23-6-2020-final.xlsx, 27 kt, 1.7.2020

xlsx

Webinaarin kirjallinen materiaali

webinaari-sosiaalipalveluala_29-6-2020_.pdf, 641 kt, 5.8.2020

pdf

Alarajakorotus 1.9.2021 yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Palkkaryhmien A – F vähimmäistasoihin tehdään 1.9.2021 korotukset. Näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäispalkkatasot ja uudet G-palkkaluokat.

Päivitämme sivua.


Terveyspalvelualan työehtosopimus

1.4.2020 voimaan tulleessa terveyspalvelualan työehtosopimuksessa sovittiin, että työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien 1,3%: a.

1,3 %:n korotus palkkaan tulee kaikille terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.8.2020 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän henkilökohtainen palkka voi terveyspalvelualalla muodostua taulukkopalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. Kaikkia edellä mainittuja palkanosia korotetaan 1,3%: a 1.8.2020 lukien.

Palkankorotus koskee myös ns. sopimuspalkkaisia työntekijöitä, joihin sovelletaan terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimuspalkkaisten työntekijöiden sovittu palkka nousee 1,3%:a 1.8.2020 lukien.

Myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaa tulee korottaa vastaavasti.

Työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2021 lukien 2,0%: a.

2,0 %:n korotus palkkaan tulee kaikille terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.7.2021 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän henkilökohtainen palkka voi terveyspalvelualalla muodostua taulukkopalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. Kaikkia edellä mainittuja palkanosia korotetaan 2,0 %: a 1.7.2021 lukien.

Palkankorotus koskee myös ns. sopimuspalkkaisia työntekijöitä, joihin sovelletaan terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimuspalkkaisten työntekijöiden sovittu palkka nousee 2,0%:a 1.7.2021 lukien.

Myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaa tulee korottaa vastaavasti.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin ei tule korotusta 1.7.

Henkilöstön edustajien korvaukset

Henkilöstön edustajien korvaukset (luottamusmiehet, pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) nousevat 1.8.2020 lukien 5%:a pyöristettynä lähimpään euroon tai vähintään alla olevien taulukoiden mukaisesti:

1.8.2020
Luottamusmies
Työntekijöiden määrä euroa/kk
5 – 25 62
26 – 50 65
51 – 100 70
101 – 150 82
151 – 200 93
201 – 299 122
300 tai yli 139

1.8.2020
Pääluottamusmies
Työntekijöiden määrä euroa/kk

5 – 50 78
51 – 100 81
101 – 150 98
151 – 200 109
201 – 299 133
300 tai yli 145

1.8.2020
Työsuojeluvaltuutettu
Työntekijöiden määrä euroa/kk
20 -29 25
30 – 100 47
101 – 200 58
201 – 299 75
300 tai yli 92

Terveyspalvelualan työehtosopimus ja palkkataulukot kokonaisuudessaan löydät täältä.


Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Ensihoitopalvelualan 1.5.2020 voimaan tulleessa työehtosopimuksessa sovittiin, että työntekijöiden 31.7.2020 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien 1,3%: a.

1,3 %:n korotus palkkaan tulee kaikille ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.8.2020 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän palkka voi ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen mukaan muodostua palkkaryhmän vähimmäispalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä (esimerkiksi esimiesvastuu, kielitaito, vastuu lääkehuollosta tai kalustosta) sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. 1,3 %:n korotus lasketaan työntekijän kokonaiskuukausipalkasta kaikkine palkanosineen ja korotus kohdistuu jokaiseen palkanosaan.

Yleiskorotus 1,3 %:a tulee myös niille työntekijöille, joiden palkka on sovittu korkeammaksi kuin työehtosopimuksen mukaan maksettava vähimmäispalkka. Myös tuntipalkkaisen palkkaa tulee korottaa 1,3 %:lla 1.8.2020 lukien.

Henkilöstön edustajien korvaukset

Ensihoitopalvelualalla noudatetaan samaa luottamusmiessopimusta kuin terveyspalvelualalla. Henkilöstön edustajien korvaukset nousevat 1.8.2020 lukien (ks. tarkemmin kohdasta Terveyspalvelualan työehtosopimus henkilöstön edustajien korvaukset).

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus ja palkkataulukot kokonaisuudessaan löydät täältä.


Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöissä palkkoja korotetaan sopimuskauden 1.5.2020–31.5.2022 aikana 1.9.2020 ja 1.9.2021. Palkankorotukset 25 kuukauden sopimuskaudella ovat yhteensä 3,3 %, eli 1.9.2020 toteutettava yleiskorotus 1,3 %, sekä 1.9.2021 toteutettavat yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen erä 0,8 %. Taulukkopalkkoihin tehdään vastaavat korotukset.

Palkkataulukoihin ja henkilöstön edustajien korvauksiin sovittiin tarkistukset. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.5.2020 alkaen (ks. neuvottelutulos).

Ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen.

Neuvottelutulos

20200430-sos-jarjestot-neuvottelutulos-klo-16-27-1.pdf, 205 kt, 8.5.2020

pdf

Ohje paikallisen erän toteuttamisesta

paikallisen-eran-toteuttaminen-sosiaalialan-jarjestoissa-2021.pdf, 65 kt, 10.6.2021

pdf

Malli paikallisen erän sopimukseksi

malli-paikallisen-eran-sopimukseksi.pdf, 70 kt, 10.6.2021

pdf

Liitteet

Terveyspalvelualan taulukkopalkat 2020-2022

terveyspalvelualan-taulukkopalkat-2020-2021.xlsx, 11 kt, 6.8.2020

xlsx

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 2020-2022

sos-palv-palkkataulukot-23-6-2020-final.xlsx, 27 kt, 1.7.2020

xlsx

Sosiaalialan järjestöjen palkkataulukko

sosiaalialan-jarjestojen-palkkataulukko-2020-ja-2021.pdf, 60 kt, 27.8.2020

pdf

Ensihoitoala TES-palkat 1.8.2020 ja 1.8.2021

ensihoito-tes-palkat-sopimus-2020-24-6-2020.xlsx, 19 kt, 5.8.2020

xlsx

Ohje paikallisen erän toteuttamiseen sosiaalialan järjestöissä 2021

paikallisen-eran-toteuttaminen-sosiaalialan-jarjestoissa-2021.pdf, 65 kt, 10.6.2021

pdf