Valikko

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkausjärjestelmä

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkausjärjestelmän mukaan työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti.

Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä tekee. Jos työntekijän työtehtävät ovat selvästi kyseisen palkkaryhmän perustöitä vaativammat, vastuullisemmat tai edellyttävät erityistä koulutusta tai kokemusta, pitää tämä huomioida tehtäväkohtaisena lisänä. Työntekijöille voidaan lisäksi maksaa henkilökohtaista pätevyyslisää, saatavuuslisää tai laatupalkkiota.  Palkkasopimus, palkkasopimuksen siirtymäsäännöt sekä palkkaryhmittely tarkemmin täältä ovat osana työehtosopimusta.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla hoiva-avustajien palkkauksessa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkaryhmittelyä. Hoiva-avustajan työ kuuluu työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaan palkkaryhmään B (perustehtävät), jossa hoiva-avustajan tehtävä on myös mainittu esimerkkitehtävänä.