Valikko

Sijaiset ja keikkatyöntekijät

Kun tehdään työsopimus sijaisuuksia ja keikkoja tekevän työntekijän kanssa, valittavina on kaksi vaihtoehtoa:

1. Jokaisesta sijaisuusjaksosta (tai usean ennalta tiedetyn sijaisuusjakson kokonaisuudesta) sovitaan erillinen määräaikainen työsopimus.

  • Ei sitoumuksia puolin tai toisin määräajan päättymisen jälkeen.
  • Loppupalkka lomakorvauksineen maksetaan kunkin sovitun sijaisuuden/keikan päätyttyä.
  • Käytetään ainakin harvemmin toistuvissa sijaisuuksissa.
  • Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan alkaa vasta työnteon alettua, ja oikeus arkipyhälyhennyskorvaukseen tulee vähintään kaksi viikkoa kestävissä työsuhteissa.
  • Usein toistuvissa lyhytaikaisissa sijaisuuksissa ja keikoissa tätä mallia voidaan täydentää yksityisellä sosiaalipalvelualalla runkosopimuksella (liitteenä alla), jossa on kerralla sovittu niistä työsuhteen ehdoista, joita tullaan noudattamaan kunkin sijaisuuden/keikan aikana. Kukin sijaisuus/keikka (tai kerralla sovittu keikkojen kokonaisuus) on yhä oma määräaikainen työsuhteensa.

2. Sovitaan toistaiseksi (tai pidemmän määräajan, esimerkiksi lomakauden) voimassa oleva työsuhde työtilanteen mukaan vaihtelevalla työajalla (rajat 0 h – täysi työaika, ellei työnantaja voi sitoutua tiettyyn vähimmäistyöaikaan, esim. 15 h/vko).

  • Mallilla voidaan paremmin sitouttaa hyvin usein tarvittava sijainen työyhteisöön
  • Palkka maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä ja lomapalkat tai lomakorvaukset lomia pidettäessä tai työsuhteen päättyessä, jos lomia ei ole ehditty pitää
  • Työnantajalla on työsopimuslain mukainen velvoite tarjota osa-aikatyöntekijälle lisätyötä
  • Työntekijällä on oikeus keskimääräisen työajan mukaan laskettavaan arkipyhälyhennyskorvaukseen ja sairausajan palkkaan työvuoroluettelon ja sen päättymisen jälkeen keskimääräisen työajan perusteella.

Tärkeää on, että osapuolet ymmärtävät työsuhteen keston samalla tavoin.

Liitteet

Yksityisen sosiaalipalvelualan runkosopimus määräaikaisille sijaisille

yksityisen-sosiaalipalvelualan-runkosopimus-maaraaikaisille-sijaisille.pdf, 1 Mt, 27.10.2021

pdf