Valikko

Miniwebinaarit

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskaudella 2020−2022 on toiminut työehtosopimuksen sopijapuolista koostuva työhyvinvointityöryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on ollut selvittää mahdollisuuksia edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikoilla. Työhyvinvointiryhmä on toteuttanut yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa sarjan miniwebinaareja, joissa annetaan työpaikoille ohjeita ja vinkkejä hyvinvoivan, terveellisen ja turvallisen työpaikan luomiseen.

Pääset katsomaan miniwebinaareja alta julkaisujärjestyksessä.

OSA 1. Työsuojeluvastuut työpaikalla

Miniwebinaarisarjan ensimmäinen osa käsittelee työsuojeluvastuita työpaikalla. Aiheesta alustaa Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo.

OSA 2. Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen

Miniwebinaarisarjan toisessa osassa Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Asta Koivikko kertoo työsuojelun yhteistoiminnan toteuttamisesta työpaikoilla.

OSA 3. Työterveyshuollon järjestäminen

Kolmannessa miniwebinaarisarjan osassa asiantuntija Pirkko Mäkinen Työturvallisuuskeskuksesta kertoo työterveyshuollon järjestämisestä.

OSA 4. Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Miniwebinaarisarjan 4. osassa käsitellään turvallisen ja terveellisen työympäristön toteuttamista. Aiheesta kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Asta Koivikko.

OSA 5. Psykologinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä

Toiseksi viimeisessä miniwebinaarisarjan osassa Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo kertoo psykososiaalisesta kuormittumisesta ja väkivallan uhasta työpaikoilla.

OSA 6. Työhyvinvointi

Miniwebinaarisarjan viimeisessä osassa Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Pirkko Mäkinen alustaa aiheenaan työhyvinvointi.