Valikko

Työvuoroluettelon muuttaminen ja ylityö sosiaalipalvelualalla

Työvuorolistojen muutostilanteissa usein esitetty kysymys on, milloin muutos toteutetaan tunti tunnista ja milloin tulee maksettavaksi ylityökorotus. Asia ratkeaa sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan seuraavasti:

  • Ylityötä jaksotyössä syntyy, jos työaika menee yli tasoittumisjakson ylityökynnyksen.
  • Tasoittumisjakso on yksi kerralla laadittu työvuoroluettelo, ellei paikallisesti ole sovittu pidemmästä tasoittumisjaksosta.
  • Normaalisti tasoittumisjakson ylityökynnys on siten kolmen viikon työvuoroluetteloa käytettäessä 115 t ja kuuden viikon työvuoroluetteloa käytettäessä 230 t.
  • Maanantain ja perjantain välille osuvat arkipyhät ja muut työvuoroluettelon laadintahetkellä tiedossa olevat maanantain ja perjantain väliset poissaolopäivät alentavat ylityökynnystä viikkotyöajan viidesosan, eli yleensä 7 t 40 min/päivä.
  • Jos työvuorolistan muutos (esimerkiksi ylimääräinen työvuoro) toteutetaan siten, että vastaava vapaa-aika annetaan saman tasoittumisjakson kuluessa, ylityötä ei muodostu. Tällöin työaika ei ylitä jakson ylityökynnystä.
  • Jos taas ylimääräisiä työtunteja vastaavaa vapaa-aikaa ei anneta saman tasoittumisjakson kuluessa, ylityökynnys ylittyy ja ylityötä muodostuu. Tämä tulee korvata joko rahallisena ylityökorvauksena tai korotettuna vapaana tulevilla listoilla.

Pääsääntö työvuorolistan muutostilanteissa on, että muutoksesta tulee sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Selkeintä olisi, että jo muutostilanteissa sovitaan, tasoitetaanko työaika saman tasoittumisjakson kuluessa (tunti tunnista) vai tehdäänkö esimerkiksi ylimääräinen työvuoro ylityönä (korotettu raha- tai vapaakorvaus).

Poikkeuksellisesti työnantaja voi myös päättää yksipuolisesti työvuorolistan muutoksesta, jos kyse on ennalta arvaamattomasta työn teettämisedellytyksissä tapahtuneesta muutoksesta. Tällöinkin muutoksesta tulee kuitenkin pyrkiä ensin sopimaan. Muutoksesta on ilmoitettava työntekijälle mahdollisimman varhain.

Samat periaatteet pätevät listan muutokseen ja viikkoylityöhön myös yleis- ja toimistotyöajassa, kun käytetään työvuoroluetteloa. Yleis- ja toimistotyöajassa voi kuitenkin muodostua myös vuorokautista ylityötä, kun vuorokautinen työaika (yleensä 8 t tai 7 t 40 min) ylittyy.