Valikko

Perhevapaat

Perhevapailla pyritään mahdollistamaan perhe-elämän ja työelämän yhteensovittaminen. Perhevapaaoppaaseen on koottu perustietoa erilaisista perhevapaista ja niiden käytännön toteuttamisesta.

Sairausvakuutuslain mukaan työnantajilla on oikeus korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista. Korvaus on 2.500 euron kertakorvaus, joka maksetaan työnantajalle kustakin työntekijän raskaudesta tai adoptiovanhemmuudesta.

Korvauksen saaminen edellyttää seuraavaa:

  • Työntekijälle maksetaan äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa,
  • Työnantaja on samaan raskauteen tai adoptioon perustuen maksanut TES:n perusteella palkkaa vähintään 1 kk:lta.
  • Työsuhde on kestänyt vähintään 3 kk ennen päivärahakauden alkua ja se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen (voi koostua myös useasta keskeytyksettömästä määräaikaisesta sopimuksesta).
  • Työajan on oltava päivärahakauden alkaessa vähintään 80 %, jotta työnantajalla on oikeus kertakorvaukseen.

Kertakorvausta maksetaan, jos ensimmäinen äitiysraha tai adoptioon liittyvä vanhempainrahapäivä alkaa 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Korvausta vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Perhevapaakorvausta haetaan Kelan verkkoasiointipalvelussa. Työnantaja voi jättää hakemuksen perhevapaakorvauksesta vasta siinä vaiheessa, kun työnantaja on maksanut palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainvapaan ajalta.

Perhevapaaopas

perhevapaaopas-2022.pdf, 339 kt, 3.11.2022

pdf