Valikko

Työ useassa työpisteessä sosiaalipalvelualalla

Sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat hyväksyneet pöytäkirjan (TES s. 63), jossa selkeytetään korvauskäytäntöä usean työpisteen työssä. Tämä koskee esimerkiksi kotipalvelutyötä.

Jos työntekijällä ei ole yhtä kiinteää työpistettä vaan sovittu työntekoalue, kiinteää työntekopaikkaa vastaava paikka on kuitenkin määriteltävä. Se voi olla esimerkiksi työnantajan toimisto tai työpiste, jossa työtä yleensä tehdään.

Työmatkat kotoa ensimmäiseen työpisteeseen ja viimeisestä työpisteestä kotiin korvataan vain siltä osin, kun matkakustannukset ylittävät kodin ja kiinteää työpistettä vastaavan paikan työmatkakustannukset. Työmatkat työpäivän sisällä työpisteiden välillä korvataan matkustussäännön mukaisesti, ja nopeinta reittiä suoritetut siirtymiset työpisteestä toiselle työpäivän aikana luetaan työajaksi.