Valikko

Terveyspalvelualan palkkausjärjestelmä

Terveyspalvelualalla palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuteen. Työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaativuusryhmittelyn mukaisesta palkasta ja mahdollisista tehtäväkohtaisista erityistekijälisistä. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa hyvästä työstä suoriutumisesta tai muusta henkilökohtaisesta osaamisesta. Työntekijälle on aina maksettava vähintään palvelusvuosien mukaan määräytyvää henkilökohtaisen palkanosan vuosisidonnaista osaa.

Jokaisesta työtehtävästä laaditaan tehtävänkuvaus, jonka pohjalta työtehtävä voidaan sijoittaa oikeaan vaativuusryhmään ja jonka pohjalta myös arvioidaan, sisältääkö tehtävä mahdollisesti palkkaa korottavia erityistekijöitä.

Katso tarkemmin terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkasopimus ja tutustu tehtävänkuvauslomakkeeseen.