Valikko

Kelan korvaus perhevapailta kertyvien vuosilomien kustannuksista

Työnantaja saa Kelalta korvausta perhevapaiden aikana ansaituista vuosilomista. Korvauksen hakuaika on kuusi kuukautta vanhempainrahakauden päättymisestä riippumatta siitä, onko ansaittu vuosiloma vielä pidetty.

Korvauksen määrä vuosilomapäivää kohden vastaa vuosiloman kertymisajalta maksettua vanhempainpäivärahaa. Sitä maksetaan 2,5 päivältä jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta on kertynyt vuosilomaa ja jolta on maksettu vanhempainpäivärahaa vähintään 14 päivältä.

Korvausta maksetaan enintään se määrä, jonka työnantaja on velvollinen maksamaan lomapalkkana tai lomakorvauksena perhevapaiden ajalta kertyneestä lomasta. Lomarahaa ei oteta huomioon.

Lisää tietoa on Kelan verkkosivuilla. Sieltä on myös Työnantajan korvaushakemuslomake SV 18 perhevapaiden ajalta suoritettavista vuosilomakustannuksista sekä sähköinen asiointipalvelu, jossa hakemuksen voi täyttää.