Valikko

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi (terveyspalveluala)

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi terveyspalvelualalla

Terveyspalvelualan työehtosopimukseen otettiin viime neuvottelukierroksella määräykset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Lomarahan vaihtaminen on vapaaehtoista.

Vaihtamisesta sopiminen

Lomanrahan vaihtamisesta sovitaan jokaisen lomanmääräytymisvuoden osalta erikseen. Ensin asiasta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yksittäisen työntekijän osalta lomarahan vapaaksi vaihtaminen edellyttää edellä mainitun sopimuksen lisäksi, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä.

Vapaan antaminen

Vapaa annetaan kesä- tai talvilomakaudella. Vapaan ajankohta sovitaan lomarahavapaasta sovittaessa. Vapaa rinnastetaan työssäoloon loman ansainnassa eli lomarahavapaa kerryttää uutta vuosilomaa.

Jos työntekijä sairastuu ennen lomarahavapaan alkamista, työntekijän pyynnöstä sairauspoissaolon ajalle suunniteltu vapaa siirtyy annettavaksi myöhemmin sovittavana ajankohtana. Jos työntekijä sairastuu lomarahavapaan aikana, ei työkyvyttömyysjakson yhtä päivää ylittävää osaa lasketa lomarahavapaaksi työntekijän näin pyytäessä. Pitämättä jäänyt lomarahavapaa siirtyy annettavaksi myöhemmin sovittavana ajankohtana. Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia, ettei omavastuupäivää ole.

Vapaiden määrä

Jos sovitaan koko lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, on lomarahavapaiden määrä puolet vuosilomapäivien määrästä.

Esimerkki 1

Työntekijälle on kertynyt 24 vuosilomapäivää, joiden osalta lomaraha vaihdetaan. Työntekijä saa 12 päivää lomarahavapaata. 

Lomarahaa ei makseta lisälomapäivistä, joten lomanmääräytymisvuoden osalta voidaan vaihtaa lomaraha vapaaksi enintään 36 vuosilomapäivän osalta.

Esimerkki 2

Työntekijälle on kertynyt vuosilomaa 36 päivää (3 pv/kk). Hän saa lomanpidennystä 6 päivää eli vuosilomaa kertyy yhteensä 42 päivää. Lomarahavapaaksi voidaan vaihtaa lomaraha enintään 36 vuosilomapäivältä. Jos koko lomaraha vaihdetaan vapaaksi työntekijä saa lomarahavapaata 18 päivää.

On myös mahdollista sopia, että työntekijä vaihtaa osan lomarahastaan vapaaksi. Tällöin loppuosa lomarahasta maksetaan työntekijälle rahana.

Esimerkki 3

Työntekijälle on kertynyt 30 päivää vuosilomaa. Työntekijällä olisi mahdollisuus vaihtaa lomaraha 15 päivän vapaaksi, mutta hän haluaa vaihtaa vapaaksi vain viikon. Viikon vapaaseen kuluu 6 lomarahavapaapäivää eli 12 vuosilomapäivän lomaraha, joten rahana maksetaan 18 vuosilomapäivän lomarahan osuus.

6-päiväisessä vuosilomaviikossa lomarahapäiviä kuluu 6 viikossa ja tällöin myös lomarahavapaan ajalta maksetaan palkkaa kuudelta päivältä viikossa. Siirryttäessä 5-päiväiseen vuosilomaviikkoon, myös lomarahavapaita kuluu 5 viikossa. Sovittaessa lomarahavapaata voidaan pitää myös yksittäisinä päivinä.

Vapaan ajalta maksettava palkka

Kun lomarahavapaata kuluu kuusi päivää viikossa, maksetaan vapaan ajalta palkkaa, kuten vuosilomaltakin.

Esimerkki 4

Työntekijän kk-palkka on 2 800 euroa. Lomapäiviä on kertynyt 24, joiden osalta lomaraha vaihdetaan kokonaan 12 lomarahavapaapäiväksi. Epämukavan työajan korvausten osuus on 10 %. Kuukausipalkan jakajana käytetään 25:ttä.

Palkka (sis. epämukavan työajan korvaukset) 2 800 x 1,1 = 3 080 euroa

Lomapalkka 24 päivältä: 3 080 / 25 x 24 = 2 956,8 euroa

Lomarahan määrä on 0,5 x 2 956,8 = 1 478,4 euroa

Yhden lomarahavapaapäivän palkka = 1 478,4 / 12 = 123,2 euroa (yhtä suuri kuin yhden päivän lomapalkka)

Esimerkki 5

Työntekijän kk-palkka on 2 800 euroa. Lomapäiviä on kertynyt 30, joista 12 lomapäivän lomarahan osuus vaihdetaan viikon pituiseksi vapaaksi. Epämukavan työajan korvausten osuus on 10 %. Kuukausipalkan jakajana käytetään 25:ttä.

Palkka (sis. epämukavan työajan korvaukset) 2 800 x 1,1 = 3 080 euroa

Lomapalkka 30 päivältä: 3 080 / 25 x 30 = 3 696 euroa.

Lomarahan määrä on 0,5 x 3 696 = 1 848 euroa

Yhden lomarahavapaapäivän palkka = 3 696 / 30 = 123,20 euroa. Kuuden päivän lomarahavapaalta maksetaan 6 x 123,20 euroa = 739,20 euroa.

Loput lomarahasta korvataan rahassa 1 848 – 739,20 euroa = 1 108,80 euroa.

Työsuhteen päättyessä pitämätön vapaa korvataan vastaavana rahakorvauksena.