Työsuhdevalikko

Työmatkat

Kun työtehtävien hoitaminen edellyttää matkustamista, työnantajan on syytä ennen matkaa selvittää työntekijälle, kuinka matkustaminen suoritetaan (esimerkiksi missä ajassa ja millä kulkuvälineellä matka tehdään, edellyttääkö matkustaminen yöpymistä, tarjotaanko matkalla aterioita).

Korvattavista matkakustannuksista ja matkaan käytettävästä työ- tai matkustusajasta syntyy mahdollisimman vähän epäselvyyttä, kun työntekijää ohjeistetaan niistä etukäteen.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus ja sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus

Sosiaalipalvelualan ja sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti työmatkojen korvattavuus määräytyy valtion matkustussäännön mukaisesti, ellei työpaikoilla ole sovittu työpaikkakohtaisesta erillisestä korvaustavasta tai Verohallinnon päätöksen noudattamisesta valtion matkustussäännön sijaan.

Kodin ja työpaikan välisen matkan kustannuksista työntekijä vastaa itse.

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualalla matkustamista koskevat määräykset löytyvät työehtosopimuksen osana olevasta terveyspalvelualan matkustussäännöstä. Verohallinnon antaessa uuden päätöksen työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa sopivat osapuolet vastaavista muutoksista matkustussäännön kilometrikorvauksen, päivärahojen, ateriakorvauksen ja majoittumiskorvauksen suuruuteen samasta ajankohdasta.

Tutustu terveyspalvelualan työehtosopimuksen matkustussääntöön.