Työsuhdevalikko

Koululaisten kesäharjoittelu 2020 – 2022

Sosiaalipalvelualan, järjestötyön ja terveyspalvelualan työehtosopimusten neuvotte­luosapuolet ovat sopi­neet vuosien 2020 – 2022 kesien osalta koululaisten kesähar­joitte­luohjel­masta. Tutustu osapuol­ten yhteisiin ohjeistuksiin sivuston liitteistä.

Vuosina 2020–2022 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma mahdollistaa koululaisille kahden viikon harjoittelun 360 euron korvauksella vuonna 2020, 365 euron korvauksella vuonna 2021 ja 375 euron korvauksella vuonna 2022. Pidemmissä kesätyösuhteissa sovelletaan asianomaisen työehtosopimuksen kesätyöntekijöitä koskevia palkkamääräyksiä.

Kesätyöpaikkojen tarjoaminen koululaisille on tärkeä keino tutustuttaa nuoria sopimusaloihimme ja vaikuttaa heidän hakeutumiseensa alan koulutuspaikkoihin.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media luotsaavat Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa. Tavoitteena on tarjota nuorille yli 50 000 kesätyöpaikkaa. Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus. Vastuulliset kesätyöpaikat kerätään osoitteeseen www.kesaduuni.org sekä Oikotie Työpaikat -sivustolle.