Valikko

Tartuntatautipäiväraha

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut asetusmuutoksen, jonka myötä SARS-CoV-2 koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti ei enää olisi yleisvaarallinen tartuntatauti. Jatkossa covid-19 määriteltäisiin valvottavaksi tartuntataudiksi. Asetusmuutos on lausuntokierroksella 5.5.2023 saakka.

Korona on yhä kuitenkin luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tartuntatautilaissa tartuntatautipäivärahaa koskevat seuraavat kohdat:

57 § Työstä, varhaiskasvatuksesta ja oppilaitoksesta poissaolosta päättäminen (19.2.2021/147)

  • Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä, virkasuhteinen hyvinvointialueen tai HUS-yhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä, varhaiskasvatuksesta tai oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Päätös on välittömästi kumottava, kun asianomainen ei ole enää tartuntavaarallinen. (20.12.2022/1149)

60 § (20.12.2022/1149) Karanteeni

  • Jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää, virkasuhteinen hyvinvointialueen tai HUS-yhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista enintään yhden kuukauden ajaksi. Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillylle tartuntataudille.

82 § Tartuntatautipäiväraha

  • Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa siten kuin sairausvakuutuslaissa (1224/2004) säädetään. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.

Tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan karanteeni- ja työstä poissaolopäätöksen voi siis tehdä vain hyvinvointialueen tai HUS:n tartuntatautilääkäri. Tällä hetkellä ainakin joidenkin hyvinvointialueiden tartuntatautilääkärit eivät enää tee karanteenipäätöksiä, koska katsovat, ettei niiden perusteella voida vaikuttaa koronan leviämiseen.