Yksityisen ja julkisen yhteistyöllä parhaat palvelut

Julkisilla palveluilla tarkoitetaan verorahoilla maksettuja palveluita. Niitä voivat tuottaa sekä julkiset että yksityiset toimijat. Yritykset ja järjestöt tuottavat tällä hetkellä 17 prosenttia julkisrahoitteisista sote-palveluista.

Hyvinvointiala HALI ry katsoo, että parhaaseen tulokseen päästään, kun yksityiset ja julkiset palveluntarjoajat voivat toimia rinnakkain, molempien vahvuuksia hyödyntäen.

Yritykset ja järjestöt ovat monessa asiassa hyvinvointialan edelläkävijöitä, esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisessä. Yksityisillä palveluntuottajilla on myös omaa erityisosaamista muun muassa sosiaalipalveluissa.

Järjestöt toimivat suomalaisen yhteiskunnan tukijalkana, ja niitä onkin hyödynnettävä nykyistä enemmän ihmisten hyvinvoinnin tukena. Paras vaikutus syntyy, kun moninainen tukiverkosto on lähellä ihmistä ja matalalla kynnyksellä saavutettavissa.