Työsuhdevalikko

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkausjärjestelmä

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkausjärjestelmän mukaan työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti.

Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä tekee. Mikäli työntekijän työtehtävät ovat selvästi kyseisen palkkaryhmän perustöitä vaativammat, vastuullisemmat tai edellyttävät erityistä koulutusta tai kokemusta, tulee tämä huomioida tehtäväkohtaisena lisänä. Työntekijöille voidaan lisäksi maksaa henkilökohtaista pätevyyslisää, saatavuuslisää tai laatupalkkiota. Ks. palkkasopimus, palkkasopimuksen siirtymäsäännöt sekä palkkaryhmittely tarkemmin täältä https://www.hyvinvointiala.fi/jasenille/tyosuhdetietoa/tyoehtosopimukset/

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla hoiva-avustajien palkkauksessa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkaryhmittelyä, katso palkkaryhmittely tarkemmin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta sivulta 46. Hoiva-avustajan työ kuuluu työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaan palkka ryhmään B (perustehtävät), jossa hoiva-avustajan tehtävä on myös mainittu esimerkkitehtävänä.