Työsuhdevalikko

Työehtosopimukset

Hyvinvointiala HALI ry neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Kaikille HALIn neuvottelemille aloille on solmittu uudet työehtosopimukset kesän 2022 aikana.

Katso lisätietoja työsopimuksistamme ja TESien pdf-versiot liitteineen kunkin TES-alan omalta sivulta:

Voit tilata painettuja TES-kirjoja tämän sivun kautta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan TES-infojen (16.8.2022) materiaalit ovat TES-infot ja -koulutukset -sivulla.

Vanhat työehtosopimukset ja niiden liitteet ovat sivulla Työmarkkinamateriaalit.