Järjestötoiminta hyvinvointialalla

Suomessa toimii yhteensä yli 130 000 rekisteröityä yhdistystä. Yhdistyskenttä on erittäin monipuolinen muodostuen kansalaisjärjestötoimintaa harjoittavista erilaisista järjestöistä sekä palveluita paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti tuottavista järjestöistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimii tuhansia järjestöjä esimerkiksi kansanterveydessä, lastensuojelussa, vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveystyössä.

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien järjestöjen palveluksessa oli vuonna 2013 yhteensä noin 36 000 työntekijää (vastaavasti yritysten palveluksessa oli noin 73 000 työntekijää) ja järjestöjen tuotanto-osuus oli 9,3 % kaikista palveluista (vastaava yritysten osuus oli 18,9 %).

Valtakunnallisia järjestöjä on noin 200. Niiden ydintehtäviä ovat kouluttaminen, tutkimustoiminta, erilainen kehittämistoiminta sekä osalla myös palveluiden tuotanto. Tärkeitä järjestöjen tuottamia palveluita ovat esimerkiksi ensikoti- ja turvakotipalvelut sekä monet päihdehuollon palvelut.