Työsuhdevalikko

Terveyspalveluala

Neuvotteluja terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta käydään parhaillaan. Edellisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.4.2022. TESien jälkivaikutuksen perusteella päättyneiden TESien mukaisia työsuhteen ehtoja noudatetaan myös 30.4. jälkeen.

Edelliseltä TES-neuvottelukierrokselta:

Yksityisen terveyspalvelualan TES-osapuolet HALI ja Sote (Tehy, SuPer ja Erto) ovat hallinnoissaan vahvistaneet 23.6.2020 saavutetun neuvotteluratkaisun. Ratkaisu on TES-kierroksen yleisen linjan mukainen.

Viikoittainen 30 minuutin kiky-työajanpidennys poistuu 31.8.2020 tai lähinnä ko. ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta alkaen. Kikyn poistumiseen liittyen sovittiin mahdollisuudesta lomarahan vapaaksi vaihtoon sekä vuosityöajan laskentamallista.

Palkkausjärjestelmää selkeytettiin erityistekijälisän kuvaavien esimerkkitehtävien avulla. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä selkiytettiin ja korvauksia korotettiin. Vuosilomissa siirrytään viisipäiväiseen lomaviikkolaskentaan siirtymäajan jälkeen.

Sopimuskausi on 25 kuukautta 1.4.2020 – 30.4.2022:

31.8.2020 1,3 % palkkakustannusten kasvu KiKy-työajanpidennyksen päättymisen johdosta

1.7.2021 2,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotusKoko sopimuskauden aikana palkankorotukset yhteensä 3,3 %. Kikyn poistumisen vuoksi palkkakustannusten nousu on kuitenkin isompi.

Liitteet

Webinaariaineisto: Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.4.2020-30.4.2022

terveyspalvelualan-tes-webinaari-26-6-2020.pdf, 616 kt

Lataa

Terveyspalvelualan taulukkopalkat 2020-2021

terveyspalvelualan-taulukkopalkat-2020-2021.xlsx, 11 kt

Lataa